Nieuws

Bedrijfssplitsingen creëren meestal geen waarde

Iets om als professionele belegger rekening mee te houden: onderzoek toont aan dat het merendeel van de bedrijven na een op- en afsplitsing waarde verliest.

Wereldwijd hebben er tussen 2010 en 2018 5.500 bedrijfssplitsingen plaatsgevonden met een waarde van meer dan 50 miljoen dollar per keer. De totale waarde komt uit op 3,9 biljoen dollar.

Maar van deze transacties presteerde 54% slechter dan de marktindices. De resterende 46%, u raadt het al, presteerde na splitsing juist beter. Meer dan de helft van de bedrijven die sinds 2010 een verkoop of afsplitsing aanging, heeft aan aandeelhouderswaarde ingeboet, zo blijkt uit de Divestment Performance Monitor (DPM) van Willis Towers Watson, die wordt bijgehouden in samenwerking met Cass Business School.

Dit mondiale databestand analyseert de prestaties van de aandelenkoersen van bedrijven die vermogen afstoten, van zes maanden voorafgaand aan de bekendmaking van de splitsing tot zes maanden na afronding van de transactie.

Slim private equity

De problemen van de laatste tien jaar met het genereren van waarde uit verkoop, gelden voor alle regio's, transactiegrootten en sectoren. Het wordt extra moeilijk waarde te creëren wanneer men te maken heeft met private equity-kopers.

Dit is deels te wijten aan het feit dat private equity-kopers zich richten op verkopers die in de problemen zitten, waardoor de opbrengst lager ligt.

Ook beschikken private equity-kopers vaak over professionele teams met diepgaande kennis en een regelmatige transactiestroom, waardoor ze scherper kunnen onderhandelen.

"Het wordt extra moeilijk waarde te creëren wanneer men te maken heeft met private equity-kopers"

Goede voorbereiding is key

Gabe Langerak van Willis Towers Watson: "Het creëren van waarde uit transacties gaat bepaald niet vanzelf. Onder moeilijke omstandigheden hangt de vraag hoeveel een bedrijf wint dan wel verliest in hoge mate af van een weldoordachte aanpak."

"Het investeren in de juiste middelen om een due diligence aan verkoopzijde te verrichten, het voorbereiden van het bedrijf op de verkoop en het helder formuleren van de grondgedachte voordat men tot verkoop overgaat, zijn van cruciaal belang om zo de beste kandidaten aan te trekken."

Werknemers doen er ook toe

En ook belangrijk: “Zodra een bedrijfsonderdeel voor afsplitsing is vastgesteld, is het van even groot belang managers gemotiveerd te houden door de waarde van deze splitsing goed aan het hele bedrijf te communiceren."

"Werknemers moeten het gevoel krijgen dat de afplisting op het juiste moment komt en ze moeten er vertrouwen in hebben dat hun prestaties worden erkend. Dit heeft een gunstige uitwerking op de hele organisatie en op het succes van de deal.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen