Nieuws

Het andere Chinese gevaar

Chinese leningen aan andere opkomende landen vormen op de lange termijn een gevaar voor de financiële stabiliteit. Dat concluderen Francesc Balcells en Brian Holmes, portfoliomanagers Emerging Markets bij vermogensbeheerder Pimco.

Pimco heeft nooit uitgeblonken in optimismistische vergezichten. Dat is ook moeilijk te verwachten van een beleggingshuis dat zich heeft gespecialiseerd in diepgaande en complexe obligatiestrategieën. Ooit een obligatiebelegger ontmoet met een zonnige kijk op de markt?

Maar nu moeten we dus bang zijn dat Chinese schuld de financiële stabiliteit van de opkomende markten aan het wankelen brengt. Hoezo? Dat wordt uitgelegd in de analyse, getiteld Moral Hazard in Emerging Markets: Papering Over the Cracks.

Pimco vreest dat China de rol van het IMF overneemt. "Het Internationaal Monetair Fonds was jarenlang het vangnet voor opkomende landen in crisis, maar steeds vaker zijn landen bereid om met het verstrekken van leningen tegen niet-commerciële voorwaarden hun invloed te vergroten. Met name China ziet dit als een manier om zijn invloed te vergoten."

Chinese banken financieren projecten die door Chinese aannemers worden uitgevoerd. Het is ook een manier om de toevoer van grondstoffen zeker te stellen.

Zachte voorwaarden

Volgens Pimco verzwakken dergelijke leenconstructies de doeltreffendheid van het IMF, omdat het de druk op kredietnemers om aan de voorwaarden van het IMF te voldoen, wegneemt. Waarom met het strenge IMF in zee gaan als een minder stringent alternatief ook voor handen is. 

Want anders dan het IMF verbinden Chinese kredietverstrekkers volgens Pimco minder specifieke voorwaarden aan hun leningen, noch vragen zij leners financiële doelstellingen te halen die de economische stabiliteit bevorderen.

De voorwaarden zijn zo aantrekkelijk dat zwakke landen hun schulden verder vergroten. Doordat het extra geld ook wordt gebruikt om onrendabele projecten te financieren, zoals verkiezingscampagnes en douceurtjes aan politieke volgelingen, nemen de risico's voor (obligatie)beleggers toe.

In geval van wanbetaling vreest Pimco dat er minder valt terug te winnen voor kredietverstrekkers, gezien het grote aantal betrokken partijen die elk hun eigen leenvoorwaarden hebben afgesproken.

Kredietverleners staan in de rij

De Chinese financiering in opkomende markten kreeg een vlucht toen China het Belt and Road-initiatief lanceerde in 201. China leent inmiddels al even veel geld uit als het IMF.

Ook andere landen met overvloedige buitenlandse valutareserves hebben inmiddels het voorbeeld van China gevolgd door financiële hulp te bieden in het Midden-Oosten, Azië en (Noord-)Afrika.

Pimco: "Op korte termijn is het hebben van meer kredietverstrekkers een steun voor opkomende landen. Na verloop van tijd leidt het echter tot een lagere kredietwaardigheid."

EMD toch op koop

Dus Pimco heeft obligaties uit de opkomende markten op verkoop staan? Nee, ondanks deze risico's is het obligatiehuis enthousiast over verschillende obligatiecategorieën in de opkomende markten, zo blijkt uit de Emerging Markets Outlook.

Zo is Pimco positief over staatsobligaties uit opkomende markten. "Deze bieden een combinatie van hoge rentes en defensieve kenmerken, vooral aantrekkelijk nu de Amerikaanse economie zich aan het einde van de economische cyclus bevindt."

Bedrijfsobligaties uit de opkomende markten laten ondertussen een indrukwekkende verbetering zien in kredietkwaliteit. Beleggers kunnen deze gebruiken om hun portfolio te diversifiëren.

Obligaties in lokale valuta ten slotte zouden moeten profiteren van een stabiele tot zwakkere dollar, Chinese stimulantia, en door een meer ondersteunend monetair beleid. Voor de langere termijn prefereert Pimco obligaties in locale valuta boven die in harde valuta.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie