Nieuws

Schroders tipt China

Chinese aandelen en obligaties zullen fors meer indexgewicht krijgen. Dat zal tot een forse instroom van buitenlands kapitaal leiden. Verstandige beleggers spelen daar nu al op in, aldus Duncan Lamont van Schroders.

Op basis van de omvang van de economie en activamarkten is China nog altijd zwaar onderwogen in beleggingsportefeuilles. Dat verandert langzaam, doordat de Chinese markten beter toegankelijk worden.

Indexproviders spelen hierop in en laten het land zwaarder wegen in hun indices. Volgens Duncan Lamont, hoofd research bij Schroders, zal het niet lang duren, totdat internationale beleggers massaal volgen.

Verstandige beleggers wachten dit volgens Lamont (foto) niet af en stappen nu al in. Dat schrijft hij in de publicatie Weightlifting China - how big will it get?


Duncan Lamont van Schroders

Er is een hele inhaalslag te maken. De Chinese aandelenmarkt is goed voor 12% van de wereldwijde markt, maar Chinese aandelen vertegenwoordigen slechts 4% van de MSCI All-Country World Index.

De Chinese obligatiemarkt is de op twee na grootste in de wereld en representeert 11% van de wereldwijde markt, maar in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index komen Chinese obligaties niet verder dan een weging van 0,5%.

De lokale Chinese markt voor obligaties in RMB, met een waarde van meer dan elf biljoen dollar, is zelfs volledig uitgesloten van de belangrijkste fixed income benchmarks.

"De Chinese aandelenmarkt is goed voor 12% van de wereldwijde markt, maar Chinese aandelen vertegenwoordigen slechts 4% van de MSCI All-Country World Index"

De belangrijkste reden dat Chinese activa zo slecht zijn vertegenwoordigd in de belangrijkste benchmarks is dat de Chinese autoriteiten dat graag zo wilden. De motivatie van de Chinese staat was gebaseerd op de wens om de controle te behouden en oprechte zorgen over de stabiliteit van de munt en de economie als hun markten vollediger zouden worden opengesteld. Dat beleid wordt nu langzaam verlaten.

Drie scenario's

De Chinese markten openen zich steeds meer voor buitenlands kapitaal. De aandelenmarkt loopt hierin voorop. Lamont schetst drie scenario's:

  1. Volledige integratie
    China opent zijn kapitaalmarkten volledig en Chinese activa worden volledig opgenomen in de benchmarks. Lamont acht dit scenario op de lange termijn mogelijk, maar onwaarschijnlijk op korte termijn. Bij volledige ontsluiting stroomt er volgens hem voor 400 miljard dollar aan internationaal kapitaal naar A-aandelen.
  2. De middenweg
    China opent zijn markten geleidelijk. De weging in de indices neemt gaandeweg geleidelijk toe, maar het volledige potentieel zal niet worden benut.  A-aandelen kunnen 200 miljard dollar aan internationale kapitaalinstroom tegemoet zien.
  3. Geen verandering
    De integratie van de Chinese kapitaalmarkten stokt en daarmee stokt ook de extra instroom van internationaal kapitaal.

Substantiële geldstromen

De aanstaande opname van lokale Chinese obligaties in de Bloomberg-index ziet Lamont als een game changer. Het kan leiden tot een instroom van 200 miljard dollar in de Chinese obligatiemarkten.

Een manier om de omvang van de potentiële instroom te bepalen, is door te kijken naar welk percentage van de markt in buitenlandse handen is en hoe dat in de loop van de tijd verandert. "Momenteel is slechts 4% van de lokale Chinese staatsobligatiemarkt in buitenlandse handen, terwijl dit gemiddeld voor de opkomende markten rond de 20% ligt. Zelfs als het buitenlandse eigendom zou stijgen tot slechts 10% van de 4,7 biljoen dollar grote lokale staatsobligatiemarkt, dan zou dit kunnen resulteren in ongeveer 300 miljard dollar aan instroom," aldus Lamont.

Op elk mogelijk niveau zou een grotere opname van de Chinese markt in de wereldwijde benchmarks een aanzet geven tot een aanzienlijke toename van de instroom.

Chinese aandelen en obligaties hebben flinke inhaalslag te maken

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

China verdient eigen regio

Hoe zouden beleggers met China moeten omgaan? Lamont: "China vormt al een groot deel (30%) van de MSCI Emerging Markets Index, maar de Chinese A-aandelen zijn slechts voor 2% vertegenwoordigd. Dat zal naar verwachting groeien tot 10% in 2020. Het zal nog een aantal jaren duren voordat de A-aandelen een groter onderdeel vormen van een beleggingsportefeuille, als beleggers de MSCI volgen."

Hij pleit voor een actievere benadering door beleggers. Naast exposure naar aandelen uit opkomende markten, zouden beleggers volgens hem ook een aparte blootstelling kunnen overwegen aan A-aandelen. "Een dergelijke benadering zou beleggers toegang geven tot de meer diverse, op het binnenland gerichte en consumentgerichte ondernemingen op de A-aandelenmarkt. Het zou ook de deur openen voor alphageneratie op een schaal die op andere markten niet mogelijk is."

Chinese A-aandelenbeurzen kennen meeste variatie

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Hetzelfde geldt voor obligatiebeleggers, zij moeten zich losscheuren van de traditionele fixed income benchmarks en overwegen om directe blootstelling te zoeken aan Chinese obligaties. Lamont: "Het is een grote, diverse en relatief onoverzichtelijke markt, waar bedrijven in dezelfde sector met dezelfde rating zeer verschillend geprijsd zijn. Het heeft ook een zeer lage correlatie met alle andere grote fixed income markten en biedt een rendementsverhoging ten opzichte van andere markten."

Wees selectief!

In een markt als China heeft het volgens Lamont geen zin om slaafs de weging van benchmarks te volgen en iets te kopen, simpelweg omdat het opgenomen is in een index. Of juist iets te vermijden, omdat het niet tot de index behoort.

Beleggers moeten hun handen niet laten binden door indexproviders als zij het potentiële risicogewogen rendement in ogenschouw nemen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie