Nieuws

Rente Duitse Bund kan nog véél lager

Gaan we terug naar 2016, toen de Duitse tienjaars een negatieve rente gaf? Volgens Chris Iggo van AXA IM is dat heel goed mogelijk.

De obligatiemarkt ligt er volgens Chris Iggo (zie foto), hoofd vastrentende waarden Europa en Azië bij AXA IM, prima bij. Rentes zijn volgens hem geenszins te laag.

"Waarschijnlijk zullen de obligatieresultaten de komende tijd verbeteren, omdat de economische macro-omgeving verslechtert en nieuwe renteverhogingen er niet zitten aan te komen."

Terwijl er druk wordt gesproken over een afvlakkende Amerikaanse rentecurve en Amerikaanse recessierisico's heeft Iggo meer oog voor Europa. Daar dreigt dit kwartaal negatieve groei.

Opnieuw negatief

"Beleggers die gokken op een zwakkere dollar en hogere rentes op Europese overheidsobligaties dreigen opnieuw verkeerd te zitten." Het zou Iggo niet verbazen als de rente van de Duitse tienjaars opnieuw negatief wordt. 

Iggo: "Kredietwaardige en rentegevoelige obligaties deden het erg goed in het vierde kwartaal van 2018. Deze obligaties kunnen opnieuw sterk presteren als beleggers te maken krijgen met lagere aandelenkoersen en meer volatiliteit, en de algehele risicobereidheid stevig afneemt."

Iggo wijst op de Duitse Bund, die nu een rente geeft van tien basispunten, maar waarvan de rente nog lager kan. In 2016 bedroeg de rente van de Bund nog -0,10%.

Risicobewustzijn stuwt toekomstige opbrengst

"De hoogte van de yield is geen magisch getal. De hoogte van de rente vertelt vooral hoeveel risico beleggers bereid zij te lopen. Zodra de risico's van aandelen en obligaties stijgen, geven beleggers steeds minder om rendement. Het behoud van kapitaal is dan belangrijker," aldus Iggo.

De Duitse Bund is volgens Iggo extra kwetsbaar voor een rentedaling omdat de groei van de Duitse economie vertraagt. De problemen van de autosector en de onzekerheid van brexit doen zich voelen. Bovendien, zo merkt Iggo op, neemt het aanbod van Duits schuldpapier af. De Duitse overheid kampt met een overschot van 1%, dus hoeft steeds minder te financieren. "Vanuit een macro- en technisch perspectief kan de rente op de Duitse Bund lager, met een verslechterend risicosentiment als aanjager."

Een hernieuwde daling van de Duitse rente zal het obligatierendement sterk verhogen. Dat geldt met name voor langlopende Duitse schuld. Iggo rekent voor. "Een daling van de 10 basispunten van de 2039 Duitse staatsobligatie komt overeen met een 1,5% stijging van de koers. Als de rente op deze obligatie daalt van de huidige 30 basispunten naar nul, dan stijgt koers met bijna 5%."

Genoeg zorgen

Zoals een echte obligatiebeleger betaamt ziet Iggo overal zorgen en problemen. Het glas is half leeg. Brexit is een duidelijk risico. Tragere economische groei in Europa en China ook.

"Autobedrijven annuleren niet voor niets investeringsplannen, of sluiten fabrieken om overcapaciteit terug te dringen. Ik zag deze week een tweet voorbijkomen waarin werd gesproken over de kans op een wereldwijde recessie in de verwerkende industrie." Onderwijl houdt Iggo rekening met een escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China.

"Als de wereldwijde economische groei en en de bedrijfswinsten onder druk komen te staan, dan zal de huidige risicobereidheid in de kredietmarkten, even gemakkelijk weer keren."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie