Nieuws

Verantwoord beleggen leidt niet tot hogere kosten

Verantwoord beleggen hoeft niet meer te kosten dan vermogensbeheer zonder aandacht voor ESG - aspecten, zo blijkt uit onderzoek onder de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd door Siegelaer Pensioen Innovator op basis van data van VBDO en DNB.De conclusie van het onderzoek is dat hogere scores op verantwoord beleggen niet per se gepaard gaan met hogere vermogensbeheerkosten of transactiekosten.

In hoeverre een pensioenfonds verantwoord belegt, wordt jaarlijks onderzocht door de VBDO en gepubliceerd in de VBDO Benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen in Nederland. De kosten die pensioenfondsen maken voor vermogensbeheer en transacties worden door DNB gepubliceerd.

Dit onderzoek van Siegelaer pensioen innovator combineert de twee databronnen. Siegelaer: "Veel fondsbesturen worstelen met de vraag hoe ze verantwoord beleggen kunnen vormgeven. Mijn onderzoeksrapport geeft praktische tips aan pensioenfondsen om zonder verhoging van de vermogensbeheerkosten verantwoord beleggen in te voeren of uit te breiden."

De aanbevelingen zijn:

  1. Verschuif beleggingen van traditioneel actief naar ESG actief.
  2. Ga over van traditionele benchmarks naar benchmarks met een ESG-filter.
  3. Pas actief engagement beleid toe in combinatie met meer passief beheer.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's