Nieuws

Olie nog jaren tussen 50 en 70 dollar

De afnemende invloed van Opec, de toename van olie uit de VS en het groeiende aandeel van gas en groene stroom zijn negatief voor de olieprijs. Toch verwacht BofAML dat de prijs de komende vijf jaar stabiel blijft tussen grofweg 50 en 70 dollar.

De olieprijs zit de laatste maanden in de lift. De prijs voor een vat Brent-Noordzeeolie ligt met 66 dollar weliswaar nog altijd een stuk onder het hoogtepunt van vorig jaar (86 dollar), maar tegenover het dieptepunt van december is de prijs met maar liefst 30% opgelopen.

Weg zijn even de zorgen over aanbodoverschotten en een afkoelende wereldeconomie. Maar is dat niet slechts een tijdsopname?

Kan de olieprijs de komende jaren op dit niveau gehandhaafd blijven met de steeds goedkoper producerende Amerikanen en het groeiende aandeel van gas en groene energie? 

Volgens analisten van Bank of America Merrill Lynch (BofAML) hoeven beleggers zich voor de middellange termijn geen zorgen te maken.

2024

BofAML gaat uit van een gemiddelde prijs die zich tot en met 2024 beweegt tussen grofweg 50 en 70 dollar. Dit jaar voorspelt de bank een prijs die gemiddeld eeder in de buurt van de 70 dan 60 zal liggen.

De bank beseft daarbij wel degelijk dat een groeiende schalieproductie in de VS onvermijdbaar is. Ook dit jaar zullen Amerikanen hun productie verder uitbreiden.

Daar staat echter tegenover dat de zogenoemde Opec+ (Opec plus o.a. Mexico, Rusland en Kazachstan) bereid lijken te zijn marktaandeel op te geven in ruil voor hogere prijzen. Dat is volgens BofAML waarschijnlijk genoeg om een terugval in de wereldwijde olieconsumptie dit jaar op te vangen.

Geen wereldwijde recessie

Belangrijke opmerking daarbij is dat BofAML vooralsnog niet uit gaat van een recessie in de wereldeconomie, niet dit jaar maar ook niet in de periode tot 2024. Als dat wel het geval is dan is de bandbreedte van 50-70 dollar waarschijnlijk niet haalbaar.

Het feit dat de geopolitieke macht in de energiepolitiek richting de VS verschuift heeft vooral neerwaartse effecten op de olieprijs, zegt BofAML. Maar niet alleen.

BofAML ziet drie belangrijke veranderingen in de geopolitiek van energie die zich de komende vijf jaar zullen voltrekken. Allen kunnen grote effecten hebben op de olieprijs, zowel in neerwaartse als opwaartse richting.

Minder militaire aanwezigheid

"Ten eerste verwachten wij dat aangezien de VS energieonafhankelijkheid heeft bereikt, Washington zijn opstelling ten opzichte van regimes zoals Iran en Venezuela voortzet, waardoor opwaartse prijsrisico’s ontstaan vanwege mogelijke olieboycots.

Ten tweede zullen Amerikaanse handelsonderhandelaars druk kunnen uitoefenen op strategische tegenstanders zoals China, doordat de VS een grote grip heeft op de wereldwijde energievoorziening. Daardoor ontstaan neerwaartse prijsrisico’s.

Ten slotte zou de militaire aanwezigheid van de VS in het Midden-Oosten kunnen afnemen wat een tweeledig risico met zich meebrengt. Er zullen nieuwe allianties ontstaan zoals die recentelijk tussen Saoedie-Arabië en Rusland. Tegelijkertijd kunnen oude banden gebroken worden, zoals het vertrek van Qatar uit Opec bewijst."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's