Nieuws

Helft Nederlandse schuld moet afgelost

Bedrijven, banken en de overheid in Nederland moeten de helft van hun uitstaand schuldpapier de komende vijf jaar afbetalen of opnieuw financieren, aldus DNB.

Het gaat om een bedrag van 925 miljard euro, ongeveer anderhalf keer de omvang van het Nederlandse BBP. Ongeveer 450 miljard  euro, dat is een kwart van het totaal aan Nederlands schuldpapier, moet al voor eind volgend jaar worden terugbetaald aan investeerders, becijferde de centrale bank

In de praktijk wordt het grootste deel van de aflopende schulden geherfinancierd met uitgave van nieuw schuldpapier. "Slechts een deel van de nieuwe schulduitgiftes zijn bedoeld voor nieuwe investeringen. De totale omvang van het Nederlands schuldpapier bedroeg eind 2018 ruim 1.850 miljard euro, bijna drie keer het Nederlandse bbp."

De termijnen waarop de Nederlandse schulden moeten worden afbetaald zijn vergelijkbaar met die in andere eurolanden, schrijft DNB.

Gemiddeld negen jaar

"De gemiddelde resterende looptijd van Nederlands schuldpapier is weliswaar langer (ruim elf jaar tegenover bijna negen jaar in de rest van het eurogebied), maar dit komt doordat een omvangrijk deel van de Nederlandse schuld pas na 2040 hoeft te worden afgelost."

Dit hangt samen met de lange juridische looptijd van securitisaties uitgegeven door overige financiële instellingen. Gecorrigeerd voor securitisaties komt het schuldverval in Nederland ook gemiddeld op bijna negen jaar uit, net als in de rest van Europa.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen