Nieuws

Energiemarkt aan vooravond disruptie

Willis Towers Watson voorziet significante risico's voor zowel fossiele als duurzame energiebedrijven Ongunstige ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt dragen bij aan de verstoring van de bedrijfsvoering.

Traditionele en duurzame energiebedrijven moeten zich voorbereiden op verstoring van hun bedrijfsvoering vanuit diverse hoeken, waaronder mogelijk ongunstige ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt.

Dit stelt Willis Towers Watson in het rapport Power and Renewable Energy Market Review.

De belangrijkste risicobevindingen

  1. De realiteit van klimaatverandering beïnvloedt niet alleen de samenstelling van de energiemix van landen, maar verandert ook de verzekeringsmarkt, aangezien de grote Europese bedrijven zich om milieutechnische redenen terugtrekken uit de kolengestookte energieopwekking.

  2. Onafhankelijke en kleinere kolenexploitanten, die een gediversifieerde portefeuille missen, kunnen het meest worden getroffen door beperking van marktcapaciteit.

  3. Meer in het algemeen zet het Lloyd's Decile 10-initiatief de toon voor een meer rigoureuze mondiale verzekeringsmarkt in 2019. Voor bedrijven die verliezen maken is het lastiger verzekeringscontracten afsluiten.

  4. De ontwikkeling van innovaties in energieopwekking, zoals grotere windturbines met een hogere productie, zou gefrustreerd kunnen worden door de onwil van verzekeraars om de risico's te accepteren die gepaard gaan met nieuwe en onbewezen technologieën.

  5. Ontwikkelaars op het gebied van duurzame energie worden daarnaast geconfronteerd met politieke problemen, waarbij nationale regeringen de mogelijkheid hebben om gunstige regelgeving te veranderen, bijvoorbeeld door prikkels voor duurzame energie te verminderen, waardoor de vooraf overeengekomen investeringen van de ontwikkelaars worden geraakt.

  6. Continu veranderende cyberrisico's vormen niet alleen een directe bedreiging voor de eigen bedrijfsvoering van bedrijven, maar brengen ook de toeleveringsketen en de energieleverantie aan de klant in gevaar.

Graham Knight, Head of Natural Resources GB bij Willis Towers Watson: "De risico's waarmee de (duurzame) energiesector wordt geconfronteerd, zijn breed en veranderen voortdurend. Omdat de effecten van klimaatverandering en geopolitieke risico's nog steeds onzekerheid creëren en bovenaan de bestuursagenda staan, bieden de snelle innovaties in technologie zowel bedreigingen als kansen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie