Nieuws

Sectorbeleggen: Vergeet de geschiedenis!

De geschiedenis blijkt een bijzonder slechte raadgever als het om sectorbeleggen gaat. Een snelle groei van een sector is namelijk nooit duurzaam gebleken.

Ooit waren banken toonaangevend op de aandelenbeurs. Daarna werden gouden bergen verwacht van spoorwegmaatschappijen. Rond de millenniumwisseling waren het juist telecom en informatietechnologie die de toekomst hadden.

De enige constante is dat op de beurs geen enkele sector dominant blijft. Dit blijkt uit een oogstrelende beeldgrafiek van Visualcapitalist (zie foto).

Daarin is de weging van diverse sectoren over de beursgeschiedenis van de Verenigde Staten in beeld is gebracht. In de eerste jaren na de opening van de beurs rond 1800 waren hoofdzakelijk banken genoteerd.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Van transport naar telecom

De dominante positie van financiële instellingen werd medio jaren vijftig van de negentiende eeuw overgenomen door transportbedrijven, vooral spoorwegmaatschappijen. Geleidelijk aan kwamen ook andere sectoren op, maar rond 1900 werd de helft van de marktkapitalisaties van genoteerde bedrijven nog altijd bepaald door banken en transport.

Energiebedrijven waren nooit zo dominant als medio jaren twintig in de vorige eeuw. Net voor het uiteenspatten van de internetbubbel in 2000 maakten telecombedrijven en bedrijven die zich bezig hielden met informatietechnologie meer dan de helft van de totale beurswaarde uit.

In de loop van de geschiedenis hebben zowel energiebedrijven als mijnbouwbedrijven periodes gehad waarin het belang 20% of meer bedroeg. Telecombedrijven bereikte begin 2000 een piek van bijna 30%.

Tech opvallend niet-dominant

Ondanks de dominante positie van bedrijven als Apple, Google, Microsoft en Facebook heeft de IT-sector op dit moment een belang van ongeveer 10%, nog niet de helft van het belang van de sector op de hoogtijdagen van de internetboom.

Het beeld nu is diverser dan ooit. Financiële instellingen zijn opnieuw het belangrijkste. In 1900 bedroeg de weging voor de financiële sector 20%. Medio jaren zestig daalde het belang van de sector tot ongeveer 7%, een historisch dieptepunt. Eind vorig jaar was de sector feitelijk weer terug op het niveau van begin vorige eeuw (19%).

Het belang van transportbedrijven is in de loop der decennia verschrompeld. Ten tijde van de crisis van de jaren dertig in de twintigste eeuw bedroeg de weging van de sector nog 10%. In de afgelopen decennia is het belang niet boven 5% uitgekomen.

Meeste stabiele sector?

Sectoren als gezondheidszorg, infotech, telecom, energie, mijnbouw, supermarkten, industrie en producenten van consumentengoederen maken op dit moment ieder ongeveer 10% van de beurs uit. Het levert een gemêleerd beeld op dat historisch gezien in ieder geval uitzonderlijk is.

Of beleggers iets aan deze informatie hebben is de vraag. Een snelle groei van een sector is in het verleden vrijwel nooit duurzaam gebleken. De meest stabiele groeisector van de afgelopen eeuw is gezondheidszorg, een sector die tot het einde van de Eerste Wereldoorlog niet vertegenwoordigd was op de Amerikaanse beurs.

Maar sinds begin jaren negentig schommelt het belang van de sector rond de huidige 10%. De meest voor de hand liggende conclusie is dat de geschiedenis de sectorbelegger niet veel te leren heeft. Ook hier geldt dat rendement uit het verleden, of beter gezegd sectorweging, geen betrouwbare indicator is voor de weging in de toekomst.

Lees ook: De zin van sectorbeleggen

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen