Nieuws

AFM en DNB willen cryptoregulering op internationaal niveau

Er moet een nationaal vergunningsstelsel voor crypto-omwisselplatforms en aanbieders van cryptobewaarportemonnees komen. Hiermee kunnen witwassen en terrorismefinanciering effectiever worden tegengaan. Dat

Het internationale karakter van crypto’s vergt internationale afstemming om Nederlandse consumenten effectief tegen de grootste risico’s te beschermen. Dat stellen AFM en DNB in een gezamenlijk advies, dat de minister van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Crypto’s zijn volgens de toezichthouders kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Zij pleiten daarom voor een nationaal vergunningsstelsel in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

"In Europees verband is de vierde anti-witwasrichtlijn herzien om dit risico aan te pakken. Hierdoor gaan de normen van deze richtlijn ook gelden voor platformen voor de omwisseling van crypto’s naar fiat geld en voor aanbieders van cryptobewaarportemonnees. Door een vergunningstelsel wordt het mogelijk om partijen al aan de poort te toetsen en indien nodig op voorhand te weren van de markt," aldus het begeleidende persbericht.

Aandelen, obligaties en ... crypto's

Op termijn biedt toepassing van blockchaintechnologie wellicht mogelijkheden voor de financiering van kleinschalige ondernemingsactiviteiten als de aangeboden crypto’s duidelijke en afdwingbare rechten vertegenwoordigen, zoals bij een aandeel of obligatie.

De AFM en DNB adviseren daarom om de Europese regels voor ondernemingsfinanciering aan te passen om ruimte te bieden voor crypto’s die vergelijkbaar zijn met een aandeel of obligatie.

Op nationaal niveau adviseren de AFM en DNB om het effectenbegrip aan te passen conform de bredere definitie in bestaande Europese regelgeving. Dit biedt de AFM ruimte om enkele crypto’s onder haar toezicht te brengen.

Consumenten lopen permanent gevaar

Onderwijl blijven consumenten risico’s lopen. Door het grensoverschrijdende karakter van crypto’s is aanvullende nationale regelgeving gericht op de bescherming van consumenten alleen effectief als deze regels ook internationaal zijn afgestemd.

De AFM en DNB werken daarom actief mee aan beleidsvorming in internationaal verband om de grootste risico’s aan te pakken. Door de sterk gedaalde populariteit van crypto’s is volgens

DNB en AFM de noodzaak afgenomen om vooruitlopend hierop al nationale regels te stellen. Zij blijven wel waarschuwen voor beleggen in crypto’s en ICO’s, vanwege de risico’s op misleiding, oplichting, cybercrime en manipulatie.

Doordenderende daling

Beleggers in een belangrijke crypto als bitcoin hebben vorig jaar weinig lol beleefd aan hun belegging. De koers van de munt daalde van circa 12.300 euro naar 3.300 euro.

Dit jaar gaat de glijvlucht rustig verder. Na drie weken handelen rest een verlies van iets meer dan 6% voor bitcoinbeleggers. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's