Nieuws

Minder vertrouwen in Amerikaanse rechtsstaat slecht voor markt

Donald Trump zet een van de grootste verworvenheden van de Verenigde Staten op het spel: die van een eerlijke en betrouwbare rechtsstaat. Voor de markten betekent dat niet veel goeds.

Er kan veel van de VS worden gezegd, maar een ding is zeker: de Amerikanen hebben een naam hoog te houden van een van de best georganiseerde democratiën ter wereld waar de rechten van alle stakeholders goed gewaarborgd zijn.

Voor de financiële markten is dat geweldig. Als iets contractueel is vastgelegd – een patent bijvoorbeeld of andere rechten – dan kun je daarvan op aan.

Het is volgens Joshua Brown van Ritholtz Wealth Management een belangrijke reden waarom Amerikaanse aandelen veel hogere waarderingen hebben dan bijvoorbeeld Russische, Chinese of Zuid-Amerikaanse. Deze landen hebben terecht een corruptie-discount.

Rule of law

Brown maakt zich echter ernstige zorgen of dit wel zo blijft. Hetzelfde geldt voor Bloomberg-columnist Matt Levine die vorige week het volgende zei over president Trump:

“Als de president zonder raadpleging van rechtbanken of het Congres inwoners van de Verenigde Staten met een wettige verblijfsvergunning zomaar kan verbannen, dan kan hij alles doen. Als er voor sommige mensen geen rule of law meer bestaat, dan geldt dat voor niemand. De reden dat je in de VS goed zaken kunt doen heeft de afgelopen 228 jaar voor een stevige basis onder de rechtsstaat gezorgd. Als daaraan getoornd wordt dan is dat slecht voor het bedrijfsleven”.

Effectenmarkten lijden

Brown is het daar volkomen mee eens.

"Een president die het Congres buitenspel zet om zijn eigen procureur-generaal te kunnen benoemen; die het leger wil inzetten voor politieke doeleinden (onder andere de noodtoestand uitroepen om een grensmuur te bouwen); die de staatsfinanciering in gevaar brengt voor eigen politiek gewin en die het op de koop toeneemt dat belangrijke allianties afbrokkelen tussen democratieën over de hele wereld."

"Het zijn allemaal dingen die het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnen. Ze bedreigen de indruk die er over de VS bestaat als de meest dynamische, goed gefinancierde, hoog aangeschreven economische supermacht ter wereld met de diepste, breedste en eerlijkste markten.”

Brown vindt het moeilijk om precies te kwantificeren hoeveel aandelen, obligaties en vastgoed exact te lijden zouden hebben als die perceptie daadwerkelijk verandert. Maar hij is er van overtuigd dat de impact groot zal zijn.

“Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de markten waar de rechtsstaat twijfelachtig is, corruptie hoogtij viert en de overheid als kleptocratisch wordt beschouwd.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen