Nieuws

Optimix: Pas op met Amerikaanse bedrijfsobligaties

Optimix is negatief over de Amerikaanse markt van bedrijfsobligaties. De rentevergoedingen staan in geen verhouding tot de risico's die beleggers lopen.

Alleen dankzij de inzet van monetaire paardenmiddelen wisten de centrale bankiers het bancaire systeem na het uitbreken van de kredietcrisis te stabiliseren. Dat heeft volgens Optimix niet geleid tot een back to normal, zo meldt de vermogensbeheerder in de nieuwste strategiebrief.

"De schuldenberg die de voedingsbodem voor de kredietcrisis vormde, is niet geslonken. Integendeel, het lenen van geld werd gestimuleerd om de haperende economieën op gang te helpen. Hierdoor hebben met name Amerikaanse bedrijven zich in de schulden gestoken."

Volgens Optimix is met name de de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkt niet alleen enorm gegroeid, maar ook sterk van samenstelling veranderd. Dat heeft belangwekkende consequenties voor beleggers.

"De omvang van de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkt is in tien jaar gegroeid van ruim 2.000 miljard dollar naar ruim 6.000 miljard miljard dollar. Het aandeel van leningen met een BBB-rating is van ongeveer één derde tot de helft toegenomen, ten koste van leningen met een A-rating of hoger."

Toename risico's

Ofwel, Optimix constateert niet alleen dat de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkt is verdrievoudigd, maar dat de gemiddelde kredietwaardigheid van de issuers danig is geslonken.

"De gezamenlijke schuld van de BBB-bedrijven is momenteel drie keer de omvang van hun gezamenlijke jaaropbrengst. In 2008 was deze verhouding nog 2:1."

De hogere schuldniveaus en het toegenomen gewicht van de risicovollere BBB-categorie maakt beleggen in Amerikaanse bedrijfsobligaties riskanter. Dat zou geen probleem zijn als de vergoeding voor de risico's royaal is.

Vergoedingen gedaald

Dat is niet zo. De vergoeding op bedrijfsleningen is sinds 2008 juist sterk is gedaald. Optimix vreest dat de koersen van Amerikaanse bedrijfsobligaties onder druk komen te staan zodra beleggers een hogere rentevergoeding zullen vragen.

De hogere rendementseis wordt volgens Optimix ook gevoed door het verhogen van de rente door de Amerikaanse centrale bank en de minder uitbundige economische groeivooruitzichten voor 2019.

"Beide ontwikkelingen trekken een wissel op de betalingscapaciteit van ondernemingen."

Fallen angels

Een bijkomende complicatie is dat in de jaren 2019-2022 ongeveer de helft van de uitstaande leningen van het Amerikaanse bedrijfsleven geherfinancierd zal moeten worden.

Bij een hogere rente zal dit vooral voor bedrijven met een zwakke balans een uitdaging vormen en dat kan leiden tot verlagingen van de kredietstatus. Bedrijven met een BBB-status kunnen een kredietverlaging eigenlijk niet verdragen.

Dat leidt namelijk meteen tot de junkstatus en dat maakt herfinancieren een stuk lastiger. Veel pensioenfondsen bijvoorbeeld mogen alleen in leningen met een BBB-rating (en hoger) beleggen.

Vinger op verkoopknop

Wat nu? Optimix: "Zolang de rente laag is en de economie goed draait, zullen ondernemingen niet in de problemen komen door nieuwe leningen af te sluiten, of om bestaande leningen te herfinancieren. De eerste scheurtjes beginnen echter al zichtbaar te worden. De rente in Amerika is gestaag aan het oplopen en volgend jaar zal er naar verwachting beduidend minder winstgroei zijn."

Het verklaart waarom Optimix in toenemende mate terughoudend is ten aanzien van Amerikaanse bedrijfsobligaties.

Mocht de rente verder oploopt en ondernemingen minder winst maken, dan zal Optimix niet schromen bestaande posities verder af te bouwen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie