Nieuws

Emerging markets gaan het doen

Wat staat beleggers de komende tien jaar te wachten? Niet heel veel goeds. Het wordt allemaal wat minder. Obligaties en aandelen opkomende markten scoren het beste, zo is de verwachting van Schroders.

In de publicatie Inescapable investment "truths" for the decade ahead beschrijven Charles Prideaux (Global Head of Products and Solutions) en Keith Wade (hoofdeconoom) van Schroders wat beleggers de komende tien jaar te wachten staat.

Dat is niet veel goeds. Het toekomstige beleggingsklimaat is uitdagend, waarbij het volgens de schrijvers nog meer aankomt op assetallocatie, spreiding, actieve selectie en risicobeheer om de doelen voor later te behalen.

De wereldeconomie gaat namelijk een periode van vertraging in door een samenspel van de volgende krachten:

  • Vertraging van de groei van de arbeidsbevolking
  • Zwakke productiviteitsgroei
  • Vergrijzing
  • Groeiende rol van China
  • Lage inflatie
  • Lage rentestanden

Terugtrekkende centrale banken

Het toekomstige economisch klimaat zal vergelijkbaar zijn met wat we de laatste jaren hebben gezien: niet al te veel economische groei en lage inflatie. Voor beleggers is het grote verschil dat de steun van ultra-ruim monetair beleid verdwijnt.

Renteniveaus normaliseren en kwantitatieve verruiming wordt afgebouwd. Met een toename van volatiliteit, komt er daarom een grotere focus te liggen op duurzame bedrijfswinsten. Marktrendementen zullen lager uitkomen.

In zulke omstandigheden zal passief beleggen volgens Wade en Prideaux niet de beste manier zijn om rendement te oogsten. "Er zal een grotere behoefte ontstaan aan actieve fondsbeheerders, die alpha weten te genereren."

Ontwrichting van alle kanten

Zeker is dat de wereldeconomie van straks niet de wereldeconomie van nu zal zijn. De ontwrichting komt van verschillende kanten. Doordat andere vormen van financieren opduiken, wordt de rol van de banken kleiner. 

Tevens is er het einde van de kwantitatieve verruiming. Andere centrale banken zullen het voorbeeld van de Fed volgen. Het verkleinen van de balans vergroot het aanbod van staats- en bedrijfsobligaties voor particuliere beleggers.

Technologische ontwikkelingen blijven voor unieke uitdagingen voor beleggers zorgen. De vlucht die robotica en kunstmatige intelligentie neemt, raakt traditionele beroepen. Het kan leiden tot een versterking van de ongelijkheid en jaagt mogelijk politieke ontwrichting aan.

Klimaatverandering

De reële economie komt steeds meer op gespannen voet te staan met het milieu, met name de klimaatverandering. "Het probleem is al eeuwen in de maak, maar de uitdaging is nu om heel snel actie te ondernemen en met oplossingen te komen om ernstige milieuschade met grote economische en sociale gevolgen te voorkomen."

Hoewel het uitblijven van actie aanzienlijke risico's op lange termijn met zich meebrengt, zullen maatregelen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen ook noodzakelijkerwijs disruptief uitpakken.

De sombere economische vooruitzichten ondermijnen de overheidsfinanciën. De vergrijzing die hogere uitgaven in de gezondheidszorg met zich meebrengt, zetten de overheidsfinanciën nog verder onder druk. De druk op individuele burgers neemt toe om voor hun eigen pensioen en ziektekosten te zorgen. De opkomst van het populisme maakt de politieke omgeving nog complexer.

Beste rendementen in opkomende markten

Het beleid om de gevolgen van globalisering te temperen door middel van beperkingen op de handel, immigratie en kapitaalstromen zal waarschijnlijk steeds vaker de kop opsteken.

Wat betekent dit voor toekomstige beleggingsrendementen? Schroders komt na het nodige rekenwerk tot de eenvoudige conclusie dat beleggen in zowel aandelen als obligaties opkomende markten het meeste zal opleveren.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie