Nieuws

Grote vermogensbeheerders beheren steeds meer

Volgens het Thinking Ahead Institute van Willis Towers Watson dreigt verdere concentratie onder 's werelds grootste vermogensbeheerders én grote ontwrichting in de sector. Onderwijl versnelt de expansie van passieve beleggingen.

Het totale beheerd vermogen van de 500 grootste vermogensbeheerders groeide in 2017 naar 93.800 miljard dollar, een stijging van 15,6% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Dat vertelt het nieuwste Global 500 onderzoek van Willis Towers Watson's Thinking Ahead Institute.

Bovendien bereikte de concentratie van het vermogen dat wordt beheerd door de 20 grootste vermogensbeheerders het hoogste niveau sinds 2000, goed voor meer dan 43% van het totaal beheerd vermogen van de top 500 vermogensbeheerders.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

xxx

Uit het onderzoek blijkt niet verrassend dat Amerikaanse vermogensbeheerders het grootste deel van het vermogen beheren (58,1%), hoewel hun aandeel in 2017 licht is gedaald, de eerste daling sinds 2008.

De Europese vermogensbeheerders vertegenwoordigen 31,8% van het beheerde vermogen (het Verenigd Koninkrijk is goed voor 7,4%), Japan 4,8% en de rest van de wereld 5,2%. Het vermogen is in 2017 in elke regio toegenomen.

Passieve opmars

Hoewel het grootste deel van het totale vermogen (77,6%) nog steeds actief wordt beheerd, is het aandeel van het passief beheerde vermogen in de afgelopen vijf jaar gestegen van 19,5% naar 22,4%. In 2017 steeg het passief beheerde vermogen met 25%.

"In 2017 steeg het passief beheerde vermogen met 25%"

BlackRock blijft de grootste vermogensbeheerder op de ranglijst, een positie die het sinds 2008 bekleedt. Vanguard en State Street maken de top drie compleet.

Van de Nederlandse vermogensbeheerders heeft Aegon Groep met de 22e positie de hoogste notering op de ranglijst, gevolgd door NN Investment Partners (69) en Robeco Groep (93).

Veranderingen op komst

Bob Collie, hoofd onderzoek bij het Thinking Ahead Institute, merkt op: "Het groeitempo in 2017 is het hoogste sinds 2009. Op het eerste gezicht lijken de cijfers een verhaal van gestage groei en stabiliteit te vertellen. Maar als je kijkt naar de bredere ontwikkelingen binnen en buiten de industrie, zijn er tekenen dat de industrie voor grote veranderingen staat."

Zo'n 81% van de bevraagde vermogensbeheerders verwacht een toename van de belangstelling van klanten voor duurzaam beleggen, terwijl bijna driekwart (74%) aangaf meer middelen aan te wenden om meer technologie en gebruik van big data toe te passen.

Samenloop trends

Collie: "Het is niet alleen een technologisch aspect. Er is een samenloop van wereldwijde trends - waaronder demografische, economische, ecologische en sociale druk - die samen een periode van potentieel forse ontwrichting voor de sector creëren."

"De implicaties gaan veel verder dan het investeringsproces alleen. De veranderingen hebben ook gevolgen voor bedrijfsmodellen, personeelsmodellen, operationele en distributiemodellen. Ze zullen in elke hoek van de organisatie voelbaar zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie