Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Defensieve sectoren leiden de dans

Hoe staan de Europese sectoren er technisch voor? Met de defensieve sectoren nog steeds in de lead, lijkt het volgens SPDR ETF's erop dat de onzekerheid aanhoudt op de aandelenmarkten.

Kijk naar onderstaande Relative Rotation Graph (RRG) en het valt meteen op dat het leading kwadrant dunbevolkt is. De RRG laat de relatieve positie en bewegingen zien van de Europese sectoren ten opzichte van de MSCI Europe index. Alleen de sectoren Utilities en Energy bevinden zich in het leading kwadrant. Beide keren daar bovendien ook net terug na een rotatie door het weakening kwadrant (Utilities gaat daarbij ook nog door het lagging kwadrant).

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Healthcare en Consumer Staples roteerden in de afgelopen weken vanuit het leading naar het weakening kwadrant, maar beginnen inmiddels alweer omhoog te krullen. Een dergelijke rotatie, vanuit leading naar weakening en weer terug, is doorgaans een sterke en betrouwbare rotatie. Het gaat hier vaak om de tweede of derde opgaande beweging binnen een relatieve trend die inmiddels opwaarts gericht is.

De zojuist besproken sectoren - Utilities, Energy, Consumer Staples en Healthcare - zijn echter allemaal defensieve sectoren. Dat zijn sectoren waar beleggers hun heil zoeken wanneer aandelenkoersen in het algemeen onder druk (komen te) staan.

Risk-off

Het signaal dat de huidige sectorrotatie hiermee afgeeft voor de aandelenmarkten als geheel, is risk-off. Beleggers ruilen hun aandelen in meer risicovolle sectoren in voor deze defensievere sectoren.

Dit is ook goed te zien in onderstaande RRG. Met name de sectoren Industrials en Technology laten beide een versnellende (de week-op-week afstanden op de staart van de sector neemt toe) beweging zien en zijn recent vanuit het weakening het lagging quadrant binnengekomen.

Beide sectoren dalen op zowel de RS-Ratio als de RS-Momentum schaal. Het lijkt er dus op dat het verstandig is om Industrials en Technology te mijden ten gunste van Utilities, Energy, Consumer Staples en Healthcare.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Technology

De Technology-sector heeft in de periode van juni tot oktober een zogenaamde dalende driehoek gecompleteerd met een neerwaartse uitbraak. Vervolgens werd in de afgelopen weken de stijgende trendlijn vanuit de bodem in februari 2016 gebroken en recent een nieuwe steun gevonden ter hoogte van de laatste belangrijke bodem uit april 2018.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dit betekent dat het opwaarts potentieel momenteel beperkt is tot de voormalige trendlijn die nu rond EUR 66-67 loopt terwijl zich net boven EUR 60 enige steun bevindt. Een neerwaartse doorbraak van deze laatste steun maakt de weg vrij voor versnelling van de dalende beweging naar lagere niveaus.

De relatieve sterkte ten opzichte van de MSCI Europe laat een enigszins vergelijkbaar patroon zien. Hoewel de top-formatie gecompleteerd is, rust de RS-lijn nog op de stijgende trendlijn. Gezien de rotatie van Technology richting het lagging quadrant gaat, is de vraag hoe lang deze trendlijn nog stand kan houden voordat ook deze gebroken zal worden. Kortom, de Technology-sector is kwetsbaar.

Industrials

De Industrials-sector is zelfs al iets zwakker. In onderstaande koersgrafiek zijn zowel de stijgende trendlijn als de onderzijde van een trading range (2017-2018) inmiddels gebroken. Maar ook op de relatieve sterktegrafiek is een neerwaartse uitbraak uit de trading range van de afgelopen jaren te zien.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Zowel in koers als in relatieve sterkte is het opwaarts potentieel voor de komende weken, en wellicht maanden, zeer beperkt terwijl het neerwaarts risico aanzienlijk is. De eerste steun op de koersgrafiek is pas te vinden rond de 140 euro. Dit is bijna 12% onder het huidige koersniveau.

Consumer Staples

Voor een defensieve sector als Consumer Staples ziet het er heel anders uit. Onderstaande grafiek laat zien dat de trendlijn hier nog steeds intact is. De markt heeft recent een bodem gevormd op deze trendlijn en is vanuit daar weer opgeveerd.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het grote verschil met sectoren als Technology en Industrials is dat deze in de afgelopen jaren een sterk opgaande trend lieten zien terwijl Consumer Staples min of meer zijdelings heeft bewogen in de afgelopen jaren. Logischerwijs zorgde dit voor een dalende trend in relatieve sterkte.

Het is met name de draai in relatieve sterkte die interessant is. Het is duidelijk dat de trend gekeerd is. Enige maanden geleden wist de RS-lijn de dalende trendlijn te doorbreken en recentelijk werden de eerste hogere bodem en hogere top gevormd. Dit geeft aan dat Consumer Staples nu een van de betere sectoren is geworden in de Europese markt.

Lees meer

Online magazine ETF's