Nieuws

Niet-duurzame bedrijven uitsluiten is onwenselijk

Er zijn veel redenen voor banken om duurzaam te opereren. Toch is het uitsluiten van niet-duurzame bedrijven van financiering onwenselijk en zelfs contraproductief.

Zo wensen steeds meer consumenten een bank met een sterk sociaal-ethisch imago; de behoefte aan groene en duurzame ESG-beleggingsproducten neemt toe; schaars personeel werkt liever bij een eerlijke en schone bank; en er zijn minder risico’s op waarde- en reputatieverlies.

Maar er schuilt ook een gevaar in het ontwijken van niet-duurzame bedrijven, zegt Sandra Phlippen hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN Amro.

Investeringen en kredietverstrekkingen met een duurzaamheidsoogmerk zijn veelal gebaseerd op negatieve screening en uitsluiting van niet-duurzame activa.

Dit impliceert niet alleen dat aandeelhouders daar op dit moment rendement voor moeten laten liggen, maar het brengt potentieel ook maatschappelijke kosten met zich mee.

Meer milieuvervuiling

Dit heeft te maken met het feit dat uitgesloten economische spelers, zoals sigarettenfabrikanten of schalieolieproducenten, financiering zullen zoeken bij kredietverstrekkers zonder duurzaamheidsoogmerk, waardoor de totale uitstoot zelfs kan toenemen in plaats van afnemen.

Daarnaast bevinden producenten met een grote kans op uitsluiting zich vaak in regio’s die sociaal en economisch kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan mijnbouwbedrijven in ontwikkelingslanden.

Dit alles maakt dat een duurzame strategie gericht op uitsluiting de problemen die men hiermee probeert aan te pakken juist groter maakt.

Niet uitsluiten, maar helpen

Een strategie waarbij een bank haar klanten niet uitsluit, maar helpt hun uitstoot te reduceren, lijkt daarom een strategie met meer positieve maatschappelijke gevolgen.

Helaas is uitsluiting volgens Phlippen op dit moment desalniettemin de meest voorkomende investeringsstrategie wereldwijd. Wat ook te maken heeft met het wantrouwen dat onder mensen bestaat jegens banken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie