Nieuws

Obligaties: Zorgen, zorgen en een lichtpuntje

De obligatiemarkten hebben in 2018, op Amerikaanse high yield-obligaties na, louter negatieve rendementen opgeleverd. Chris Iggo, CIO vastrentende waarden bij AXA IM, verwacht dat deze negatieve trend zal doorzetten.

Obligatiespecialist Chris Iggo van AXA IM onderscheidt drie zorgen die obligatiebeleggers ook de komende tijd zullen plagen.

 1. Renteverschil VS-Europa neemt toe 
  AXA IM verwacht dat de Fed in december dit jaar de rente nog een keer zal verhogen om vervolgens in 2019 nog twee of drie renteverhogingen door te voeren. Volgens Iggo zal de Amerikaanse kortetermijnrente medio 2019 daardoor zijn opgelopen tot 3% en zal het renteverschil tussen de VS en de rest van de wereld groter worden dan dat het in jaren is geweest. "Dit heeft niet alleen gevolgen voor de Amerikaanse obligatiemarkt maar ook voor buitenlandse investeerders die hun dollarrisico willen afdekken."

 2. Handelsoorlog maakt monetair beleid onvoorspelbaarder 
  De kans bestaat nog steeds dat de handelsoorlog tussen de VS en China verder escaleert, maar het Amerikaanse protectionisme zou zich ook kunnen uitbreiden door importtarieven te heffen op auto’s uit Europa en Japan. "De meeste economen zijn het erover eens dat hogere importtarieven een negatief effect hebben op de wereldwijde groei en dat het inflatie doet toenemen. Centrale banken moeten daarom rekening houden met zowel een lagere groei als een hogere inflatie, waardoor toekomstige rente-ontwikkelingen lastig zijn in te schatten."

 3. Italiaanse begroting en Brexit 
  Hoewel het nieuwste Italiaanse begrotingsvoorstel qua tekort binnen de richtlijnen van de EU valt, leidt het wel tot vragen over de houdbaarheid van de Italiaanse staatsschuld op de lange termijn. "De risicopremie op Italiaanse staatsobligaties zal, vergeleken met die van de Europese tegenhangers, blijven oplopen."
  De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen zijn uiteraard ook belangrijk voor obligatiebeleggers. Een harde Brexit heeft negatieve gevolgen voor de Britse inflatie en de koers van het pond. "Het kan er zelfs toe leiden dat de Bank of England rentestanden moet verhogen terwijl de Britse economie vertraagt."

Alternatief

Enfin, genoeg redenen om de Europese en Amerikaanse obligatiemarkten te vrezen. Is er een alternatief? Jazeker. Iggo ziet kansen voor obligaties uit opkomende markten.

"Deze obligaties hebben geleden onder de recente problemen in Argentinië en Turkije en zijn daarom nu erg goedkoop." Iggo verwacht positieve rendementen op obligaties uit opkomende markten voor de rest van 2018.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie