Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Cashflow driven investment als diversificatietool

Cashflow Driven Investment (CDI) kan een uitstekende toevoeging zijn aan de matchingportefeuilles van pensioenfondsen. “Met het element illiquiditeit kan extra rendement worden gegenereerd met assets die in veel gevallen door het aanwezige onderpand een additionele zekerheid bieden.”

In gesprek met BNP Paribas Asset Management (BNPPAM) lichten Anton Wouters (links), Hoofd Solutions & Client Advisory, en Joost Höppener (rechts), Hoofd Sales Nederland, het concept van cashflowgedreven beleggen toe.

“Van oudsher vormt het LDI-concept natuurlijk de basis van de matchingportefeuilles van pensioenfondsen, wat zich in de loop der tijd vooral is gaan richten op het generiek afdekken van het rente risico van de verplichtingen,” begint Wouters. “Maar om de risico’s van de verplichtingen goed te mitigeren blijft het matchen van cashflows van groot belang.” 

Höppener neemt het stokje over: “We hebben dus in feite CDI toegevoegd aan de LDI-karakteristieken in de matchingportefeuilles met assets die een hoge en stabiele cashflow kunnen leveren. Het concept is eigenlijk komen overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk, waar veel Defined Benefit-pensioenfondsen underfunded zijn en daarnaast cashflow negatief doordat er geen premies meer binnenkomen."

"Stabiele cashflows moeten daar qua rendement dus minstens opleveren wat nodig is vanuit de verplichtingenkant. Met CDI kunnen de cashflows van de assets worden gebruikt om al dan niet gedeeltelijk de pensioenen te betalen.” 

De ontbrekende schakel

Ondanks dat pensioenen in Nederland veel vaker met behulp van binnenkomende premies kunnen worden uitgekeerd constateert Wouters wel dat veel institutionele beleggers in de huidige lage renteomgeving ook in ons land op zoek zijn naar wat hoger renderende assets.

"Daarbij kan CDI eveneens goed van pas komen. We proberen een extra rendementsfactor in te brengen die niet in traditionele matchingportefeuilles zat; de factor illiquiditeit.” Pensioenfondsen moeten deze illiquiditeit binnen hun portefeuille overigens wel kunnen inpassen en zullen dat moeten testen.

“Veel pensioenfondsen hebben in het recente verleden al losse stukjes kredietrisico of hypotheken aan hun portefeuilles toegevoegd om meer rendement te genereren. Wij denken echter dat met het oog op diversificatie, de huidige lage rente en hoge aandelenwaarderingen, CDI beter als geheel in de totale matchingportefeuille kan worden meegenomen,” voegt Höppener toe.

Voor de lange termijn

Onder CDI vallen hypotheken en  commerciële vastgoedleningen, alsook directe leningen aan bedrijven en leningen voor infrastructuurprojecten, aldus Wouters. “Beleggers moeten zich daarbij wel beseffen dat het illiquide beleggingen zijn, waarvoor een buy and hold-strategie geldt. Het zijn geen standaardbeleggingen waar je snel in en uit kunt stappen en waar door de complexere structuur ook de governance goed geregeld moet worden.”

“Behalve hoge en stabiele cashflows die je daar in ruil voor terugkrijgt, zit in CDI vaak ook additionele zekerheid ingebouwd, zoals het huis als onderpand bij een hypotheek of een windmolenpark bij infrastructurele leningen. Daarnaast zijn de rendementen vaak gekoppeld aan LIBOR waardoor wordt meegeprofiteerd bij een oplopende rente.”

De ESG-stempel

Met de toenemende populariteit van verantwoord beleggen kan bovendien ook heel goed een ESG-statement gemaakt worden, zegt Höppener. “Bij de grotere mandaten kunnen klanten aangeven aan welke projecten ze wel of juist niet deel willen nemen, waardoor ze met een op maat gemaakte portefeuille hun ESG-beleid zelf perfect vorm kunnen geven."

"Institutionele partijen die in een fondsen beleggen hebben daar wat minder invloed op, wat niet wegneemt dat bij de selectie van onze fondsen ESG wel een zeer prominente plek inneemt. Die hebben allemaal een maatschappelijk verantwoord beleggen-stempel.”

“Bij ESG in CDI kun je denken aan het financieren van klimaatneutrale gebouwen bij leningen voor commercieel vastgoed of aan het bekostigen van schone energieprojecten bij infrastructurele financiering. Bij specifieke vormen van telecominfrastructuurleningen kan er bijvoorbeeld door minder vervoersmomenten ook milieubesparing worden bewerkstelligd.”

Aantrekkelijk

Kijkend naar de toekomst zien beide heren volop kansen. Wouters: “Als de Engelse markt een voorbode is van de Nederlandse, dan zal de vraag naar CDI alleen maar toenemen.” Höppener ziet daarnaast steeds meer projecten vrijkomen die traditioneel door banken werden gefinancierd."

“Echter kunnen zij door regelgeving dergelijk langdurige assets minder makkelijk financieren. De meeste institutionele beleggers zullen dus meer aanbod krijgen van dit soort projectfinanciering. Bovendien worden verzekeraars daarbij ook nog eens beloond in termen van een lager kapitaalbeslag.”

“Voor pensioenfondsen is dat in Nederland nog niet helemaal helder, maar ook hier vindt de overheid dat institutionele partijen meer moeten doen aan de financiering van de reële economie. Om dat te promoten zal het ook aantrekkelijker gemaakt moeten worden.”

Geschreven 3 oktober 2018.

 

Lees meer

Online magazine ETF's