Nieuws

Verdeeld Europa maakt beleggers ongelukkig

De EU-lidstaten zouden er verstandig aan doen zoveel mogelijk met een stem te spreken in de wereld, zeker nu de handelsoorlog tussen de VS en China steeds heftiger wordt. Maar daar is weinig van te merken. Voor beleggers is dat om moedeloos van te worden.

Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië. U kunt de lijst van Europese landen een voor een afgaan zonder ook maar één beurs te vinden die in de buurt komt van de goede gang van zaken in de VS. Hoe komt dat?

Deze vraag proberen de economen Talha Kahn en Robert Lind van Capital Group te beantwoorden in hun blog European markets: Navigating choppy seas en ze komen tot de volgende drie redenen:

  1. Europa heeft het meest te verliezen door een handelsoorlog.
  2. Europa blinkt uit in politieke onrust.
  3. Europa heeft amper grote snelgroeiende technologiebedrijven, zoals de VS heeft met Apple, Amazon, Facebook, Alphabet en Netflix om de grootste te noemen.

Toch ziet Capital Group wel degelijk kansen voor Europese aandelen, omdat bijna alle beursfondsen goedkoper zijn dan hun counterparts in de VS.

Internationale handel

Volgens Lind onderschatten bij de handelsoorlog tussen de VS en China veel mensen de inmpact die dat kan hebben op de economische groei in Europa, terwijl de EU eigenlijk veel meer te verliezen heeft.

Zo is in de EU 86% van het bbp afhankelijk van handelsstromen (inclusief onderlinge handel), terwijl dat in China en de VS maar 38% en 27% is. Lind: “Dat is een van de hoofdredenen voor de slechte prestaties van Europese aandelen dit jaar.” 

Politieke onrust

Een tweede factor die zowel de beurzen als de economie parten spelen zijn de onderlinge ruzies in Europa. In Frankrijk is er bijvoorbeeld niks meer over van de euforie over president Macron. In Duitsland lijkt het alleen een kwestie van tijd voor de regering-Merkel valt. Italië wil niks weten van de strenge begrotingsregels van de EU, terwijl een aantal Oost-Europese lidstaten het aan de stok hebben met Brussel over de rechtsstaat en corruptie. En dan is er nog de brexit die als een zwaard van Damocles boven de Europese economie hangt. 

“De Europese politiek blijft ongelofelijk gefragmenteerd”, zegt Khan. “Populisten, nationalisten en splinterbewegingen worden steeds machtiger. Helaas is er niks dat erop duidt dat dit minder wordt.”

Daar komt nog bij dat de inflatie in Europa zich inmiddels genesteld heeft boven de 2%. Hoogste tijd dus dat de ECB het wat rustiger aan gaat doen met zijn ultraruime geldmarktbeleid, zou u zeggen. Maar voor de beurs is dat natuurlijk niet zo’n goed nieuws.

Technologiebedrijven

Ten slotte heeft Europa weliswaar een hoop multinationals, maar het zijn niet de snelste groeiers. Waar zijn de Europese Amazons en Facebooks? Technologiebedrijven, en dan met name uit de ict-sector, zijn zeldzaam in Europa. Wellicht is dat ook een gevolg van het verdeelde karakter van de EU, maar voor de beurs en de economie is het slecht nieuws. 

Toch wil dat nog niet zeggen dat Capital Group negatief is over alle Europese aandelen. Het negatieve sentiment heeft de hele beurs omlaag getrokken, ook de goede bedrijven, en dat schept volgens Khan en Lind kansen voor stockpickers, want er is gelukkig nog altijd meer dan tech.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie