Nieuws

Het grote dollarhedgedilemma

Amerikaanse obligaties bieden hogere rentes dan vastrentende waarden in andere ontwikkelde landen. Helaas is het afdekken van het dollarrisico zo duur geworden, dat de hogere Amerikaanse coupon weer teniet wordt gedaan. Wat te doen?

Een euro-belegger die het dollarrisico afdekt, zal na aftrek van de hedgekosten 270 basispunten minder rendement boeken op Amerikaanse obligaties.

Is de spread tussen bijvoorbeeld de Duitse en Amerikaanse tienjaars rente minder groot dan die 270 basispunten, dan loont het niet de moeite om Amerikaanse obligaties te kopen. Dat is momenteel het geval. Het renteverschil is net iets minder dan die 270 basispunten. 

Wat te doen? Obligatiebeleggers buiten de VS hebben vier keuzes om met deze problematische realiteit te dealen, zo betoogt Chris Iggo, CIO Fixed Income van vermogensbeheerder AXA IM.

  1. Mijd de VS en accepteer de lage rendementen op de eigen thuismarkt.
  2. Dek het risico van een dalende dollar toch af en accepteer het lagere rendement.
  3. Beleg in de VS en neem het valutarisico voor lief, in de verwachting dat de dollar niet verzwakt.
  4. Dek af, maar verhoog het obligatierendement door meer risico te nemen, door te beleggen in Amerikaanse high yield-obligaties en dollarschuld uit opkomende landen.

Iggo voelt wel wat voor de laatste optie. "Amerikaanse high yield-obligaties waarvan het valutarisico is afgedekt, leveren beleggers in de eurozone een procentpunt meer rendement op dan kredietwaardige bedrijfsobligaties in euro’s. Bij afgedekte dollarschuld uit opkomende landen is dat verschil twee procentpunt."

Positieve Amerikaanse vooruitzichten

Voor wie langer vooruitkijkt, biedt de Amerikaanse obligatiemarkt de nodige potentie, benadrukt Iggo.

"De VS lopen voorop in de economische cyclus en het monetaire beleid. De Amerikaanse economie zal dus ook eerder het hoogtepunt bereiken en de Fed zal eerder stoppen met een verkrapping van het beleid."

"Dat biedt op langere termijn perspectief voor obligatiebeleggers, want bij een dalende rente stijgen bestaande obligaties in waarde." Zeker als de hedgekosten ook nog eens wat goedkoper worden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie