Nieuws

Outlook Robeco: Veel beleggen voor weinig

In de vijfjaarsoutlook toont Robeco zich van zijn saaiste kant. Een zware crash zit er niet aan te komen, maar veel rendement hoeven beleggers ook niet te verwachten.

Robeco publiceerde zijn belegginsgverwachtingen voor de komende vijf jaar. Als titel is ditmaal gekozen: Geduld is een schone zaak. Wat betekent dat?

“Beleggers zitten nu niet in een geweldige aantrekkelijke omgeving. Risicopremies zijn laag, asset classes zijn overgewaardeerd en de volatiliteit is laag. De uitgangspositie is niet heel gunstig," verklaart hoofdeconoom Léon Cornelissen.

Moeten beleggers dus voor defensief gaan?
"Nee, zeker niet," zegt  Cornelissen. "Want dat heeft ook zijn risico’s. Er liggen nog steeds kansen voor beleggers, maar er moet alleen niet te veel worden verwacht. De opgang die we sinds de val van Lehman doormaken, duurt inmiddels wel erg lang."

"Op een gegeven moment gaat het mis, waarschijnlijk in de VS. Dat wil niet zeggen dat we een nieuwe kredietcrisis krijgen. Zoiets komt maar eens in de 70 jaar voor. Maar het is nu nog te vroeg om hierop te anticiperen. Deze stier rent nog wel even door."

"Deze stier rent nog wel even door"

Beleggingsstrateeg Peter van der Welle vult aan: "Vanaf 2009 werd de bullmarkt vooral gevoed door stijgende koerswinstverhoudingen. De koersen stegen harder dan de winsten. Sinds vorig jaar is het omgekeerd en wordt de bullmarkt gedreven door winstgroei. Dat zien wij nog wel even doorgaan."

Met de verwachte economische groei zit het wel goed

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Maar veel winst zit er de komende jaren dus niet meer in?
"De verwachtingen zijn inderdaad niet hooggespannen zijn. Alle verwachte returns liggen beneden het langetermijngemiddelde. Maar vergeleken met kas en staatsobligaties is er nog altijd een aardige risicopremie te verdienen," aldus Cornelissen.

Waar liggen nog kansen?
Van der Welle: "Aandelen opkomende markten zijn met een verwacht rendement van 4,5% (in euro's) het meest aantrekkelijk, al zagen we daar vorig jaar met een verwacht rendment van 6,25% meer in. Ook obligaties opkomende landen bieden goede kansen."

Grondstoffen?
"In de late fase van cyclus doen grondstoffen het altijd redelijk goed. Vanuit de waardering ziet het er ook positief uit. Ja, ook voor olie. De komst van een low carbon economie zou reden kunnen zijn om juist olieaandelen uit de portefeuille te halen. Maar kijk je nauwkeuriger, dan is het risico van stranded assets gering. De energiesector is ook een te belangrijk onderdeel van de wereldeconomie om buiten de portefeuille te houden," vindt Cornelissen.

Waar kunnen risicomijdende beleggers nog terecht voor een redelijk rendement?
Van de Welle: "Amerikaanse staatsobligatis zijn onze favoriete schuilplaats met een yield van inmiddels 3% voor de tienjaars. Maar verder zijn de vluchthavens vrij schaars. De risicopremies op high yield- en investment grade-obligaties zijn sterk gedaald. Binnen aandelen zijn low-vol-aandelen aantrekkelijk. Ook van waarde-aandelen hebben we goede verwachtingen. Zodra de kapitaalmarktrente oploopt, en dat verwachten we, doen waarde-aandelen het meestal beter dan groeiaandelen."

"Waarde-aandelen doen het meestal beter dan groeiaandelen als de kapitaalrente oploopt"

De verwachte rendementen houden niet over

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Trouwens, wanneer komt die Amerikaanse recessie?
Van der Welle: "Dat is koffiedik kijken. Dat is niet te timen. Een reden zou de loongroei kunnen zijn. Dat dwingt de Fed tot verder verkrappen."

Een handelsoorlog kan de zaak al eerder verstoren.
"Daar lijkt het niet op uit te lopen," zegt Cornelissen. "Het gaat weliswaar om duizelingwekkende bedragen, maar een invoerheffing van 10% is niet het einde van de wereld. De macro-economische effecten van de tarieven bedragen tienden van percentpunten van economische groei. Politiek is de handelsoorlog wel belangrijk, maar economisch is het effect beperkt, zo ver we het nu kunnen zien."

Van der Welle: "Nou ja, de geest is wel uit de fles. Open economieën gaan er hinder van ondervinden. Het globale handelsvolumes kan een veer laten. Het gevaar van een handelsoorlog is een belangrijke reden waarom wij minder positief zijn over de winstontwikkeling in de opkomende landen."

Is Brexit nog onderwerp van zorg?
Cornelissen: "Wij rekenen op een soort van akkoord, waardoor er na maart volgend jaar weinig verandert en we gewoon op hetzelfde pad door blijven marcheren. Er is dan vervolgens nog genoeg tijd om de toekomstige economische betrekkingen te regelen." 

Tenslotte, waarom vijf jaar vooruitkijken? Kan dat wel?
"Pensioenfondsen en andere langetermijnbeleggers hebben daar behoefte aan. Wij proberen een intelligente slag te slaan, maar begrijpen ook dat vijf jaar een lange periode is," zegt Cornelissen.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's