Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Assetallocatie: Beleggers gaan voor cash

De toenemende onzekerheid laat de beleggingshuizen niet onberoerd. Cash staat op overwogen en dat is uniek, zo blijkt uit de nieuwste assetallocatieconsensus. Niet dat risico's worden gemeden, want over aandelen zijn beleggers nog altijd het meest enthousiast.

In augustus stonden de aanhoudende handelsgeschillen tussen de VS en de rest van de wereld opnieuw in de schijnwerpers. Daarnaast ontstonden er twijfels over de kracht van enkele grote opkomende markteconomieën, zoals Turkije, Argentinië en Zuid-Afrika, die de al heersende onzekerheden verder hebben vergroot.

Ondanks deze onzekerheid lieten alle beleggingscategorieën positieve rendementen zien. Aandelen wereldwijd presteren goed met +1,33% in augustus en +6,56% voor heel 2018. Grondstoffen blijven de beste assetclass in 2018 met +10,36%. Maar beleggers in aandelen opkomende markten krijgen klappen met -2,23% in augustus en -4,28% voor heel 2018. Sinds de top van 26 januari bedraagt de daling 20%.

Adviesaanpassingen

Voor assetallocators was de slechte gang van zaken in de opkomende markten geen reden hun adviezen flink aan te passen. Zowel voor aandelen als obligaties zoeken de meeste beleggingshuizen het nog altijd in EM.

Door de toenemende onzekerheid wordt er nu wel positiever over cash gedacht. Oplopende inflatie leidt automatisch tot meer koopadviezen voor inflation linked bonds. Verder?

Aandelen: Japan dus

De regio-allocatie voor aandelen blijft bijzonder. Er is geen regio in de wereld waarover negatief wordt gedacht. Europa blijft onverminderd de minst aantrekkelijke regio, terwijl Japan, opkomende markten en VS op koop staan.

"Er is geen regio in de wereld waarover negatief wordt gedacht"

Japan blijft de meest aantrekkelijke regio met 50% van de aanbevelingen op overwegen. Dat is wel heel wat minder dan de 75% in februari dit jaar, dus de klad zit er wel in, zoals ook de koers van de Nikkei laat zien. De emerging markets volgen Japan op de voet, met 46,3% van de aanbevelingen op overwegen.

Opmerkelijk is de veranderende mening over Amerikaanse aandelen. Hoewel niet goedkoop, worden de beleggingshuizen er steeds positiever over. Deze maand nam het precentage negatieve aanbevelingen verder af tot 24,1%, wat meteen de laagste score is sinds april 2017.

Europa blijft in een negatieve spiraal zitten. Deze maand daalt het percentage koopadviezen verder met 5,6% tot 33,3%, maar blijft de consensusaanbeveling op neutraal staan. Het is de slechtste score sinds februari 2017.

Sectoradviezen?

Bij equities staan de sectoren technologie, financials, energie, materialen en gezondheidszorg nog altijd op overwogen. Daarin zijn geen wijzigingen gekomen. De sector IT heeft met 69,2% de meeste koopaanbevelingen. Nu nog, want eind september gaat de sectorverdeling in de VS sterk veranderen. Een deel van tech wordt dan overgeheveld naar telecom services. Vooral die laatste sector zal dan een aantal positieve advieswijzigingen krijgen.

Energie (fossiel dus) blijft de op een na aantrekkelijkste sector met 61,5% van de aanbevelingen op overwegen. Financials blijft met 53,9% koopaanbevelingen de consensusaanbeveling overwegen houden.

Consumentengoederen daarentegen ontvingen geen mutaties en de consensusaanbeveling blijft duidelijk op onderwegen staan. Saillant detail: hoewel 53,9% van de rapporten negatief over deze sector schrijft, is dit wel de beste score sinds juni 2014.

Nutsbedrijven blijven de minst aantrekkelijke sector. Nog steeds heeft geen enkel assetallocatierapport een positieve aanbeveling. Ruim 84% van de assetmanagers kiest voor onderwegen.

De trend bij telecommunicatie blijft uiterst negatief. De score (0% overwegen, 77% onderwegen) behoort tot de laagste sinds de start van de sectoranalyse. Maar dat gaat eind september zeker veranderen.

EMD onverminderd favoriet

Obligaties blijven de minst aantrekkelijke beleggingscategorie. Met slechts 6%  (+1,6%) van de adviezen op overwegen en 16% (+1,7%) voor neutraal zijn er wel een paar positieve signalen aan te wijzen, maar de huidige consensus behoort nog steeds tot de negatiefste van de afgelopen zes jaar.

De beleggingshuizen staan vooral niet te trappelen om staatsobligaties te kopen. Maar liefst 75,5% van de assetallocatierapporten heeft deze categorie op onderwegen staan. Het is een lichte verbetering met de maand ervoor. Even opmerkelijk is dat de negatieve verwachtingen voor staatsobligaties niet uitkomen. De consensusmening blijkt de perfecte contra-indicator, want over rendement hebben juist beleggers in staatsobligaties geen klagen.

Voor emerging markets debt geldt precies het omgekeerde. Dat is duidelijk favoriet, maar de performance blijft slecht.
Inflatiegelinkte obligaties werden afgelopen maand iets aantrekkelijker bevonden en blijven na EMD de meest aantrekkelijke vastrentende categorie.

High yield-obligaties niet aantrekkelijk

Ook high yield-obligaties ontvingen een paar positieve aanbevelingswijzigingen, maar desondanks houdt deze obligatiecategorie de laagste aantrekkelijkheid sinds de start van de Asset Allocatie Consensus. De consensusaanbeveling voor high yield-obligaties blijft overtuigend negatief.

Over bedrijfsobligaties wordt ook iets minder negatief gedaan. De aanbeveling onderwegen daalde 4,3% tot 44,7%. Daarmee blijven corporate bonds nog altijd een van de minst aantrekkelijke obligatiecategorieën.

Obligatiebeleggers zoeken het ver weg en inflatieproof

Cash: better safe then sorry

Cash is ook deze maand de op een na aantrekkelijkste beleggingscategorie is. Het percentage positieve adviezen steeg met 2,8% naar 44,4% en hierdoor gaat de consensusaanbeveling omhoog naar overwegen. Dat is uniek, want cash heeft nog nooit de consensusaanbeveling overwegen gehad.

"Cash heeft nog nooit de consensusaanbeveling overwegen gehad"

De vorige vier keer dat cash de op een na aantrekkelijkste assetclass was, stegen aandelen in de maanden erna bijna 10%. Hebben we opnieuw met een contrasignaal te maken?

Het maakt wel duidelijk dat beleggers steeds onzekerder zijn over het beleggingsklimaat. Het aanhouden van cash is dan wel zo veilig.

Grondstoffen doen stapje terug

Commodities laten een kleine adviesverschuiving zien. Het aantal positieve adviezen is iets afgenomen. Met 57,6% van de aanbevelingen op neutraal geeft dit goed de consensusaanbeveling neutraal weer.

Vastgoed: adviezen in evenwicht

Bij vastgoed houden de adviesaanpassingen elkaar in evenwicht. Ruim 55% van de assetallocatierapporten geeft een neutrale weging aan. De aanbevelingen zijn wel het mist positief over vastgoed sinds het begin van de Asset Allocatie Consensus.

De assetallocatieconsensus van september 2018


Zo werkt de assetallocatioconsensus

Alpha Research inventariseert maandelijks de assetallocatie-opinies van fondsenhuizen, asset managers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden naar een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde, de trend van de aanpassingen en de grafieken aan bod om inzicht te krijgen in de asset allocatie-opinies. In absolute zin hoeft het gemiddelde niet allesbepalend te zijn.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Online magazine ETF's