Nieuws

Afschaffing dividendbelasting kost beleggers 130 miljoen per jaar

De afschaffing dividendbelasting kost particuliere beleggers 130 miljoen euro per jaar, aldus Dufas. Kan dat dus anders, vraagt de belangenvereniging.

Dufas, de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggings- en bewaarinstellingen, heeft voorgesteld om de dividendbelasting in ieder geval te handhaven voor de Nederlandse beleggingsfondsen om negatieve impact voor Nederlandse beleggers te voorkomen.

Daarop heeft het kabinet in antwoord op Kamervragen geantwoord dat de dividendbelasting handhaven voor 300 tot 400 inhoudingsplichtigen niet opweegt tegen de uitvoeringskosten en dat handhaving leidt tot een budgettaire derving. Maar beide argumenten overtuigen niet, aldus Dufas.

Dufas vindt dat het de maatschappelijke functie van beleggingsfondsen is om de particuliere belegger in staat te stellen te beleggen volgens het principe van risicospreiding, onder andere als toekomstvoorziening.

Verhoging van belastingdruk voor beleggers

"Het doel van het Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) regime is er voor te zorgen dat de Nederlandse particulier die belegt via een beleggingsfonds per saldo fiscaal hetzelfde wordt behandeld als een Nederlandse particulier die direct op de beurs belegt."

Dus beleggen via een beleggingsfonds mag geen extra belasting tot gevolg hebben voor de Nederlandse belegger (anders dan de normale inkomstenbelasting). Hoewel het wellicht contra-intuïtief klinkt, aldus Dufas leidt afschaffing van de dividendbelasting juist wel tot een verhoging van de belastingdruk voor de Nederlandse particuliere belegger doordat:

  1. De verrekening van bronbelasting verloren gaat.
  2. De toegang tot lagere buitenlandse bronbelasting via Nederlandse belastingverdragen in gevaar komt.

Langer nadenken over oplossing

Dufas vreest dat verdragslanden de afschaffing van de dividendbelasting op deze jaarlijkse winstuitkeringen aangrijpen om deze Nederlandse beleggingsfondsen de toegang tot de belastingverdragen te ontzeggen.

"Door de dividendbelasting te behouden voor beleggingsfondsen wordt ook voorkomen dat Nederland een doorstroomfunctie krijgt voor beleggingskapitaal. Dufas roept dan ook op om de dividendbelasting voor beleggingsinstellingen te handhaven of in ieder geval tijd en ruimte te creëren om na te denken over een oplossing voor deze beleggingsfondsen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen