Nieuws

Hard close Juno Selectie Fonds

Het Juno Selection Fund heeft tien jaar na oprichting zijn maximale omvang bereikt. Het fonds zal per 1 oktober 2018 sluiten voor nieuwe participanten en bijstortingen.

Aan de investeringsstijl en strategie verandert niets. Juno belegt voornamelijk in beursgenoteerde familiebedrijven uit de Europese small- en midcap sector, met een zeer geconcentreerde portefeuille.

De portefeuille bestaat uit circa tien tot vijftien posities die voor lange tijd, veelal meer dan vijf jaar, worden aangehouden. Het is een sucesvolle strategie want het fonds boekte over de afgelopen tien jaar een gemiddeld rendement van 13,6% per jaar. Dit jaar staat er al een plus van 18,5% op de teller.

Trouw aan strategie

Een directe consequentie van deze investeringsstijl is wel dat er niet eindeloos veel geld kan worden beheerd. Bestaande posities moeten kunnen worden afgebouwd zonder al te veel koersdruk te veroorzaken.

Dat geldt omgekeerd natuurlijk ook als nieuwe bedrijven in de portefeuille worden opgenomen. Bovendien vindt Juno het van groot belang dat posities voldoende liquide blijven om ook participanten die wensen uit te stappen uit het fonds, daarin adequaat tegemoet te kunnen komen.

“Het vasthouden aan onze stijl is belangrijker dan het totaal beheerde vermogen," aldus Frans Jurgens (recht op foto), beheerder en medeoprichter.

Lees ook: Liever groei dan dividend. Het succes van het Juno Selection Fund

Het besluit om het fonds gesloten te houden, kan vanzelfsprekend op termijn veranderen als gevolg van marktomstandigheden, beleggingsresultaten en de hoogte van het totale vermogen onder beheer. Als participanten uitstappen, of directe mandaten worden beëindigd, kan er weer ruimte beschikbaar komen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie