Nieuws

Pensioenfondsen zijn terecht bang voor inflatie

Hoge inflatie is een van de grootste gevaren voor een pensioenfonds. De risico's deels afdekken is een goed idee, zegt Lyxor AM.

Pensioenfondsen moeten altijd schipperen om genoeg te verdienen zodat ze alle pensioengerechtigden uit kunnen betalen. De afgelopen jaren hadden ze daarbij de wind van de ene kant mee door gestegen aandelen- en obligatiekoersen.

Van de andere kant kwam er door de gedaalde rente minder inkomen binnen, wat weer voor tekorten zorgden. De komende jaren hoeven de pensioenfondsen zich volgens Lyxor Asset Management minder zorgen te maken over de rente.

Die zal eerder stijgen dan dalen, denkt de dochter van de Franse bank Societe Generale. Een ander risico is daarentegen wel serieus te nemen; een stijging van de inflatie. Een hogere inflatie leidt immers vrijwel altijd tot hogere pensioenaanspraken.

Vier grote risico's

Lyxor AM onderscheidt vier grote risico’s voor een pensioenfonds. 

  1. Daling van de rente.
  2. Stijging van de inflatie.
  3. Daling van de aandelenkoersen.
  4. Stijging van de gemiddelde levensverwachting.

Van die vier risico's heeft een dalende rente volgens Lyxor AM de grootste impact op de betaalbaarheid van het pensioenstelsel, niet ver daarachter gevolgd door inflatie.

Volgens Guillaume Lasserre, Chief Investment Officer van Lyxor AM loont het om vooral dit inflatierisico af te dekken met aan de inflatie gelinkte obligaties,  inflatiederivaten of alternatieve beleggingen.

Waarschijnlijkheid hogere inflatie

Dat de inflatie zal stijgen daar is Lassere tamelijk zeker van. Hij ziet daarvoor een aantal oorzaken. Ten eerste denkt hij dat het zogenoemde vredesdividend zijn langste tijd heeft gehad.

Hij baseert dat op het toegenomen aantal conflicten in de wereld en de stijgende uitgaven aan wapens. Beide hebben een positief effect op de inflatie. Ten tweede is er na jaren van begrotingsdiscipline nu weer een trend zichtbaar naar hogere overheidsuitgaven, wat via hogere schulden ook kan leiden tot meer inflatie.

Ten derde is er het toenemende protectionisme dat kan leiden tot minder handel, een minder efficiënt productiesysteem en daarmee hogere prijzen. 

Ten vierde zijn mensen en overheden de ervaringen uit de jaren ’80 en ’90 vergeten toen de wereld zwaar te lijden had onder de gevolgen van hoge inflatie. Een gebrek aan angst voor inflatie verhoogt volgens Lassere juist de kans erop. Denk aan de enorme schulden in de wereld.

Lagere inflatie door automatisering

Van de andere kant ziet Lassere een grote hindernis voor inflatie; de robotisering en automatisering. De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat lonen gedrukt blijven, wat via lagere koopkracht leidt tot minder vraag naar consumentengoederen en lagere prijzen.

Al die factoren op een rij gezet, denkt Lyxor AM dat het loont om in ieder geval een deel van de inflatierisico’s af te dekken. Dat kan dat door meer alternatives in de portefeuille op te nemen zoals infrastructuurbeleggingen of vastgoed, die beide een ingebouwde inflatiehedge hebben.

Deels kan het ook met inflation linked bonds of derivaten. Bij de inflation linked bonds waarschuwt Lyxor AM wel voorzichtig te zijn bij de obligatiekeuze, omdat de liquiditeit niet altijd even hoog is.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie