Nieuws

Aandelen EM verdienen zwaardere weging

Zo'n 18% van het wereldwijde aandelenkapitaal is genoteerde aan beurzen in de opkomende markten. Toch hebben de meeste particulieren veel minder aandelen EM in hun portefeuille. Het wordt tijd om dat te veranderen.

Spreiding in de effectenportefeuille is altijd een goede zaak. Het is een les die elke belegger kent, maar slechts weinigen houden zich eraan. Vooral één onderdeel van een goed gespreide portefeuille wordt vaak vergeten: de opkomende markten. En dat volkomen ten onrechte, oordeelt Larry Swedroe hoofd onderzoek bij BAM Alliance.

Beleggers leven volgens hem nog teveel in het verleden, toen beleggen in emerging markets alleen iets was voor een paar durfals die niet bang waren grote verliezen te lijden.

Emerging market-pioniers

De EM-pioniers betraden eind jaren tachtig een markt die nog geen 1% van het wereldwijde aandelenkapitaal uitmaakte. En ook het bbp uit de opkomende markten stelde niks voor. Nu is dat volkomen anders.

Het aandelenkapitaal uit de opkomende markten beslaat inmiddels 18% van het wereldwijde totaal, en het bbp uit de emerging markets zelfs meer dan de helft. En toch zijn er maar heel weinig beleggers die meer dan 10% van hun kapitaal beleggen in opkomende markten.

De meeste beleggers zitten veel lager, en dat moet snel veranderen, vindt Swedroe want de opkomende markten bieden eerder meer dan minder kansen dan het Westen.

Stuk minder

Van de andere kant begrijpt hij de afkeer van EM wel. Tot en met 2008 was het weliswaar een aandelencategorie met fenomenale winsten, maar de laatste tien jaar was het een stuk minder.

Aandelen uit de Amerikaanse S&P 500-index  leverden een rendement op van 8,5% per jaar, terwijl opkomende markten bleven steken op 2%. Geen wonder dat sommige beleggers het hazenpad kozen.

Zeker als daarbij wordt opgeteld dat aandelen uit emerging markets veel meer bewegen en dus risicovoller zijn en de meeste beleggers liever dicht bij huis blijven.

Gezond verstand

De onderwaardering van EM in de portefeuille strookt echter niet met gezond verstand. Dat EM de laatste jaren minder heeft gepresteerd, zegt immers niks over de toekomst. Met een hogere economische groei en relatief lage waarderingen kan een belegger eerder het tegendeel verwachten.

Volgens Swedroe moeten beleggers een wijze les van Warren Buffett goed in de oren knopen en dat is dat het proberen te timen van de markt heel erg lastig is. En voor degene die de verlokking van timen toch niet kunnen weerstaan, geldt dat de beste tactiek is kopen als andere in paniek raken en verkopen als anderen te gulzig worden.

Volgens die filosofie wordt het nu tijd om in ieder geval zoveel EM-aandelen te kopen dat uw portefeuille neutraal is. Minstens 18% dus.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen