Nieuws

Hebben obligaties hun defensieve nut verloren?

De afgelopen 20 jaar bewogen obligaties en aandelen uit westerse landen vaak in tegengestelde richting en zorgde daardoor voor stabiliteit in de portefeuille. Die tijd is voorbij als de inflatie oploopt, zegt Hermes.

De laatste 20 jaar heeft een mix van obligaties en aandelen gezorgd voor uitgebalanceerde rendementen. Als aandelen het slecht deden dan zorgden obligaties voor tegenwicht en vice versa.

Maar deze negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties is er niet alltijd geweest. Uit onderzoek van Hermes Investment Management blijkt dat er tussen 1960 en 1997 bijvoorbeeld veel minder sprake van was.

Hogere inflatieverwachtingen

Volgens de onderzoekers was de negatieve correlatie voor een belangrijk deel toe te  schrijven aan een combinatie van lage groei, lage inflatie en lage rente. Zo lang die drie factoren gelijk blijven, zijn obligaties en aandelen een goede aanvulling op elkaar.

Maar als die factoren veranderen dan is dat veel minder waarschijnlijk. Vooral hogere inflatieverwachtingen zorgen voor een positieve correlatie tussen aandelen- en obligatierendementen.

Hermes: “In a market regime characterised by high uncertainty about inflation, inflation is likely to make the stock-bond correlation positive by affecting the term premium (TP); both the prices of stocks and bonds would fall if the TP increases. In such a scenario, the prevalent narrative would be driven by the discount rate.”

Van de andere kant: “In a market regime characterised by lower inflation and lower yields, the equity risk premium (ERP) would gradually come to dominate the stock-bond relationship, resulting in a negative correlation. In such a scenario, the choice between stocks and bonds would be driven by investors’ risk appetite and the prevalent narrative would be the flight-to-quality one, characterised by a negative correlation between stocks and bonds. This has been the prevalent narrative in the current regime.”

Meer EM, minder obligaties uit westerse landen

Aangezien de analisten van Hermes verwachten dat een regime-verandering niet meer ver weg kan zijn, adviseren zij beleggers op zoek te gaan naar andere hedges om de beleggingsportefeuille te stabiliseren. Daar komt nog bij dat obligaties door de lage rente nauwelijks nog rendement opleveren. Veel nut hebben ze dus niet meer.

Een alternatieve hedge met goede perspectieven is een groter deel van de portefeuille in te bouwen voor aandelen én obligaties uit opkomende markten want zoals Hermes zegt: 

“With growth and inflation regimes across developed economies becoming increasingly synchronised, diversification across developed markets may offer little benefit when the correlation reverses. Allocating to emerging markets may help investors better diversify their portfolios as they provide exposure to different inflation and growth dynamics.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie