Nieuws

Lage werkloosheid VS zorgt voor meer renteverhogingen

Tim Duy, hoogleraar Economie aan de University of Oregon, denkt dat Jerome Powell wil verhinderen dat de werkloosheid nog verder daalt. De rente moet sneller omhoog.

Inflatie is in de Verenigde Staten net zo min een probleem als Europa, maar voor de werkloosheid ligt dat anders. Met een verwachte werkloosheid van 3,9% voor eind dit jaar is een niveau bereikt dat in het verleden kritisch is gebleken.

Tim Duy, hoogleraar Economie aan de University of Oregon, denkt dat de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell wil verhinderen dat de werkloosheid nog verder daalt. Het doel is zo lang mogelijk een werkloosheid van 4%. Voor het rentebeleid betekent dit vermoedelijk een agressievere houding met eerder vier dan drie renteverhogingen dit jaar.

Duy zegt dit in zijn nieuwste Fed Watches van 4 en 12 maart. Hij wijst erop dat er in de Amerikaanse geschiedenis maar een periode geweest is waar de werkloosheid langere tijd onder de 4% lag. Dat was in de jaren zestig. Ook toen was de inflatie lange tijd geen probleem tot plots aan het eind van dat decennium de prijzen als een raket omhoog schoten, te snel voor de Fed om adequaat te reageren.

Verdrag van Wassenaar

Het was een fenomeen dat wereldwijd zichtbaar was, ook in Nederland, waar eind jaren zestig en begin jaren zeventig een loongolf ervoor zorgde dat ons land in een diepe crisis belandde, die pas in de tachtig werd opgelost met het zogenoemde Verdrag van Wassenaar, waarin een periode van loonmatiging werd afgesproken tussen werkgevers en werknemers.

De vraag is natuurlijk hoe hou je de werkloosheid rond de 4%. De rente moet daarvoor worden verhoogd naar een neutraal niveau, waarbij er niet zoals nu een economische stimulans van de rente uitgaat, maar ook geen rem.

Het neutrale renteniveau

Maar waar ligt dat neutrale renteniveau? Het neutraal van nu is niet het neutraal van de jaren tachtig. Door allerlei macro-economische factoren zoals globalisering ligt het nu beduidend lager dan in het verleden. Maar waar precies, is ook voor Powell en zijn Fed een puzzel om uit te vinden.

Volgens Duy is in ieder geval nu al zichtbaar dat de Fed agressiever wordt bij de verkrapping van het monetair beleid. Powell zegt weliswaar net als zijn voorganger Janet Yellen dat de rente alleen geleidelijk wordt opgevoerd, maar wat betekent geleidelijk?

Vroeger, toen het neutrale renteniveau nog hoger lag, waren vier renteverhogingen geleidelijk en werd er pas van agressief gesproken bij acht. Maar zo zegt Duy misschien is het huidige vier het acht van vroeger, en is de Fed dus sluipenderwijs het rentebeleid veel sneller aan het aanpassen dan de buitenwacht zich realiseert.

Duy gaat daarom uit van drie tot vier renteverhogingen dit jaar, waarbij hij de werkloosheid voortdurend in de gaten houdt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie