Nieuws

Bankenstrijd over Amerikaanse obligaties

Hogere rentes maken Amerikaanse obligaties aantrekkelijk, maar het afdekken van het valutarisico heeft een prijs. AXA IM en Deutsche AM oordelen totaal verschillend.

Obligatiespecialisten van Deutsche Asset Managent en Axa Investment Managemers zijn het niet met elkaar eens over de aantrekkelijkheid van Amerikaanse obligaties. Beide constateren weliswaar dat het renteverschil met Europees papier oploopt, maar dat leidt niet tot gelijke adviezen.

Deutsche AM constateert dat Europese ETF-beleggers in het afgelopen jaar massaal hebben gekozen voor Amerikaanse obligaties. Dat is voor een belangrijk deel te verklaren door de stijging van het renteverschil tussen Amerikaanse staatsobligaties en die in de eurozone. Het renteverschil met Duitse staatsobligatie is opgelopen tot 200 basispunten.

Maar het renteverschil is volgens Deutsche AM niet de enige reden dat dollarobligaties aantrekkelijk zijn. Ze zijn ook meer liquide dan andere beleggingen. Het gaat voor het leeuwendeel (80%) om Amerikaanse overheidsobligaties en Amerikaanse bedrijfsobligaties. Maar het resterende deel, inclusief in dollar genoteerde schuld in opkomende markten, is vaak nog zo omvangrijk dat ook hier over liquiditeit geen klagen is.

Dure hedge

Deutsch AM zelf heeft een duidelijke voorkeur voor Amerikaanse bedrijfsobligaties, die meer rente geven dan Amerikaanse staatsobligaties. "Daarmee is het een aantrekkelijke belegging voor de langere termijn, zelfs als rekening wordt gehouden met het afdekken van het valutarisico."

Chris Iggo, CIO Fixed Income bij AXA Investment Managers, is het daar niet mee eens. Volgens zijn de hedgekosten op een historisch hoogtepunt beland. Het afdekken van het risico kost volgens hem 250 basispunten. Daardoor blijft er voor een Europese belegger slechts 50 basispunten rendement over bij een Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar. Het vergelijkbare rendement van een Duitse obligatie is 70 basispunten.

Het niet afdekken van het dollarrisico is volgens hem geen optie. In 2017 zouden Europese beleggers een verlies van 10% hebben geleden. Iggo gaat er echter van uit dat de rente in de Verenigde Staten verder zal stijgen. Dat is volgens hem het logische gevolg van het hogere overheidstekort en het beleid van de Federal Reserve.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie