Nieuws

Actiam sluit zich aan bij IIGCC

Actiam is lid geworden van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - een samenwerkingsverband tussen investeerders op het gebied van klimaatverandering.

Via IIGCC krijgen beleggers een grotere gezamenlijke stem richting het bedrijfsleven en beleidsmakers. Door samenwerking en het delen van ervaringen binnen deze club kan nog beter inzicht worden verkregen in klimaatgerelateerde beleggingsrisico’s en -kansen. Hiermee geeft Actiam naar eigen zeggen verdere invulling aan de aanbevelingen uit het rapport De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken?

Dit rapport is een nadere verkenning naar klimaatgerelateerde financiële risico's’ van De Nederlandsche Bank om als beleggers meer samen te werken bij de adressering van klimaatverandering.

ESG-scenarioanalyses

Actiam wil via scenarioanalyses ook aanvullende informatie krijgen over de risico’s van klimaatverandering. Dit is ook één van de speerpunten van het IIGCC.

De vermogensbeheerder zegt hierover: "Het inzetten van scenarioanalyses voor het vaststellen van klimaatrisico’s is één van de aanbevelingen uit het in juni 2017 gepresenteerde rapport van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De TCFD richt zich in haar rapport op vier onderdelen: governance, strategie, risicobeheer en risicomaatstaven en deze aanbevelingen gelden zowel voor ondernemingen waarin wordt belegd als voor beleggers zelf."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie