Nieuws

Nieuwe kredietbubbel in economische periferie

Huishoudens hebben door de kredietcrisis hun les geleerd en zijn meer gaan sparen. Maar er is een groep van tien rijke, middelgrote landen waar de slinger precies de andere kant op slaat.

Privé-schulden zijn sinds de kredietcrisis van 2008-2009 voor de grote economieën van de wereld zoals Japan en de VS geen groot probleem meer.

Maar er is een groep kleinere landen waarvoor dat wel degelijk geldt, meldt The Wall Street Journal. Volgens de Amerikaanse krant zijn het vooral landen die tijdens de kredietcrisis sterk presteerden, die nu in de gevarenzone zitten.

Hogere schulden dan de VS

Voor tien landen is de situatie zo serieus dat ook het Internationaal Monetair Fonds de noodklok luidt. Het gaat om Zwitserland, Australië, Noorwegen, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Zweden, Thailand, Hongkong en Finland.

Veel van deze landen hebben hogere privéschulden dan de VS ten tijden van de kredietcrisis. Het ergst is de situatie in Zwitserland waar de schulden van privé-huishoudens zijn opgeklommen tot 127,5% van het bbp. Dat terwijl het IMF al begint te waarschuwen bij een niveau van 65%.

Volgens Guillermo Tolosa, een econoom van Oxford Economics, is het vooral zorgelijk dat de schulden zo snel stijgen. “De geschiedenis wijst uit dat dit zelden goed afloopt.”

Dit zegt ook het IMF dat erop wijst dat oplopende schulden in het begin weliswaar voor extra groei zorgen, maar die groei moet op termijn dubbel en dik worden terugbetaald.

Huizenprijzen drie keer over de kop

Als vuistregel hanteert het IMF dat als de privé-schulden in drie jaar tijd met vijf procentpunt oplopen dan zorgt dat drie jaar later voor een negatief effect op de economische groei van 1,25%-punt.

Cynisch genoeg ligt de reden voor de oplopende schulden volgens The Wall Street Journal grotendeels bij de kredietcrisis. Die zorgde namelijk voor een extreem lage rente in de hele wereld, ook dus in landen die dat helemaal niet nodig hadden. Het gevolg was een kredietgolf met vooral grote effecten op de huizenmarkt.

In Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden zijn de huizenprijzen bijvoorbeeld verdrievoudigd de laatste tien jaar. The Wall Street Journal voorspelt dat dit nioet lang goed kan gaan, maar echt gevaarlijk voor de wereldeconomie is dat niet. Daarvoor is het belang van de tien schuldenzondaars te klein.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen