Nieuws

Aandelen waren gewoon te duur

Beleggers zoeken naarstig naar redenen voor de koerscorrectie. Volgens Cullen Roche is het heel eenvoudig: aandelenkoersen waren te snel opgelopen en een correctie is heel normaal dan.

Cullen Roche schrijft op Pragmatic capitalism dat een correctie noodzakelijk was omdat aandelenwaarderingen gewoonweg te hoog waren. De volatiliteit op aandelenmarkten is betrekkelijk, legt Roche uit.

Natuurlijk schommelen koersen van dag tot dag, maar als naar de resultaten over een langere termijn wordt gekeken is sprake van een veel eenduidiger beeld. Dan blijkt het rendement op aandelen redelijk stabiel.

Roche heeft het gemiddelde rendement (koers en dividend) op aandelen over de afgelopen 50 jaar berekend. Daarbij gaat hij uit van een voortschrijdend gemiddelde van een periode van tien jaar.

Aandelen als obligaties

In die periode schommelt het rendement op aandelen tussen 3% en 10%. Volgens Roche is het goed om beleggingen in aandelen te zien als een goed renderende en betrouwbare obligaties met een couponrente van 7%.

Er zijn periodes dat het verwachte rendement op de markt lager is, waardoor koersen zullen stijgen. Maar er zijn ook momenten dat het rendement voor het moment hoger is, waardoor koersen zullen dalen.

Dat is volgens Roche wat er gebeurt met traditionele overheidsobligaties. Als een obligatie is uitgegeven met een couponrente van 2%, dan stijgt de koers als de werkelijke rente 1% bedraagt en daalt de koers als de rente 3% bedraagt.

Het probleem van de zogenaamde couponrente op aandelen van 7% is volgens Roche dat deze niet erg consistent is. De volatiliteit is hoog.

Maar een scherpe daling op aandelenbeurzen wordt volgens Roche vrijwel altijd gevolgd door een stijging. Uiteindelijk zal de markt immers stijgen met het gemiddelde van de afgelopen vijftig jaar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie