Nieuws

El-Erian: De bubbel op de aandelenmarkt hoeft geen crisis te veroorzaken

De waarderingen op aandelenmarkten zijn enorm gestegen. Maar dit hoeft niet noodzakelijk tot weer een crisis te leiden, aldus Mohamed El-Erian, chief Economic Advisor van Allianz.

El-Erian vroeg zijn gehoor een ETF-congres of er wel sprake was van een luchtbel op aandelenmarkten. Liefst twee derde van de aanwezigen was het niet met deze stelling eens.

El-Erian wijst op de uitzonderlijke economische omstandigheden van het afgelopen jaar. De volatiliteit was enorm laag. Zowel aandelenmarkten als obligatiemarkten profiteerden.

Het leidde ook tot stijgende waarderingen op aandelenmarkten. Op een gegeven moment komt er een correctie, verzekerde El-Erian. De vraag is of dit met een crisis gepaard gaat of niet.

Kans op crisis is klein

El-Erian denkt dat de kans op een crisis minder groot is dan tien jaar geleden. Toen was er in zijn ogen immers sprake van een door overmatige kredietvorming gecreëerde groei. Nu is sprake van een veel robuustere groei.

Maar het betekent niet dat er geen risico’s bestaan. El-Erian noemt er drie.

  1. Geopolitieke risico’s. Daarvoor wijst El-Erian bijvoorbeeld naar de onrust rond Noord-Korea. Maar ook de situatie in het Midden-Oosten is gespannen. Saoedi-Arabië en Iran strijden daar met elkaar om dominantie in de regio.
  2. De centrale banken hebben volgens El-Erian goed gereageerd op de kredietcrisis zoals die in 2008 uitbrak. Het is echter de vraag of de centrale banken in staat zijn om het agressieve monetaire beleid dat ze hanteerden geleidelijk aan te normaliseren. El-Erian maakt zich wat dit betreft geen zorgen om de Amerikaanse Federal Reserve, maar twijfelt aan het vermogen van centrale banken in Europa, Japan en China.
  3. Beleggers hebben volgens El-Erian teveel vertrouwen in de liquiditeit van bepaalde indexfondsen en ETF’s. Volgens El-Erian bestaat het gevaar dat er een liquiditeitscrisis ontstaat in markten voor hoogrentende obligaties en wellicht overheidsschuld in opkomende markten. Deze onrust kan zich volgens El-Erian ook over andere markten uitspreiden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie