Nieuws

Assetallocatie: Aandelen VS zijn perfect geprijsd

Aldus portfoliomanager Greg Johnson van Capital Group. Maar dan moet er wel niks tegenvallen.

Ja, aandelen in Amerika zijn duur. "Marktniveaus laten zien dat zich buiten de Amerikaanse markten zich betere beleggingskansen blijven aandienen. De Amerikaanse markt vertegenwoordigt 52% van de wereldmarktkapitalisatie en bevindt zich bij een historisch hoogste punt. De marktkapitalisatie van de VS is 106% van het bbp," aldus Capital Group in hun outlookrapport Tijd voor balans en fexibiliteit.

Vanzelfsprekend is er een aantal factoren dat een relatief hoger deel aan marktkapitalisatie voor Amerikaanse bedrijven rechtvaardigt, omdat het de thuismarkt is van 's werelds grootste bedrijven, grofweg zo'n 40% van de winsten van bedrijven uit de Standard & Poor's 500 komt uit het buitenland. 

Daarnaast moet er volgens Capital Group rekening mee worden gehouden dat de koers-winstverhouding voor de Amerikaanse markt met 17,9 aanmerkelijk hoger is dan de andere grote markten.

Daarentegen lijkt het deel van de wereldwijde marktkapitalisatie van emerging markets markten relatief bescheiden in vergelijking met de bijdrage ervan aan het bbp. En de verwachting is dat opkomende economieën in 2021 voor ongeveer de helft zullen bijdragen aan het wereldwijde bbp.

 

Dure Amerikaanse aandelen versus de rest

 

Winstontwikkeling op recordniveau

Maar de winstontwikkeling in de VS is het hoogst en boven trend van afgelopen tien jaar. Capital Group: "Na meer dan 100 maanden groei, lijkt de Amerikaanse economie zich te begeven in een zelfonderhoudend equilibrium. De banenmarkt is sterk, het consumentenvertrouwen stijgt en de retailverkopen blijven groeien. Het Amerikaanse werkloosheidscijfer daalde naar 4,1% in oktober, het laagste cijfer in zeventien jaar."

Hierdoor zijn de lonen versterkt en stegen 2,4% in oktober. Tot dusverre was de lonengroei gematigd om de inflatie onder controle te houden. Maar gezien de verbeterde banenmarkt en de sterker worden economie, zal de looninflatie later dit jaar mogelijk stijgen, verwacht Capital Group.

"Consumentenuitgaven voor duurzame goederen stegen op jaarbasis met 8,3% in het derde kwartaal en kapitaaluitgaven stegen met 7,4%, een extra wind in de rug voor de economie. Daarnaast stegen bedrijfswinsten in het derde kwartaal met 5,8%. Op beleidsgebied kan het vooruitzicht op een verlaging van de bedrijfs- en inkomstenbelasting leiden tot een nog verdere groei."

 

Groei Amerikaanse economie

Markt voor stockpickers

De flinke waarderingen zorgen bij Capital Group-portfoliomanager Greg Johnson echter niet voor hoogtevrees:  "Ik ben van mening dat de Verenigde Staten perfect zijn geprijsd, waardoor ik een behoedzamere weg insla en neig naar gebieden die zich beter houden in volatiele markten. Bedrijven in de financiële sector hebben hun kapitaalbasis aanzienlijk vergroot, ze hebben een conservatief leenbeleid gevoerd en ze hebben een gunstige rentecyclus."

"Wij hebben al bijna tien jaar hogere waarderingen, waardoor ik denk dat het geleidelijk steeds meer een markt wordt voor stock pickers,” voegt zijn collega portfoliomanager Hilda Applbaum toe. 

Het rapport zegt er dit over: "De Amerikaanse aandelenmarkt is duurder geworden sinds het einde van de wereldwijde financiële crisis, heeft in 2012 het niveau van voor de financiële crisis bereikt en is sindsdien meer dan verdubbeld, wat aandelenwaarderingen verder opstuwt."

"Maar aandelen zijn niet de enige dure vermogensklasse. Rendementen op hoogrentende en bedrijfsopbligaties zijn zeer robuust waardoor hun creditspreads in jaren niet zo klein zijn geweest. De omstandigheden blijven gunstig en markten hebben de neiging om de zorgen aan de kant te schuiven zodat de rally kan doorgaan."

Maar het tij kan niet alle schepen voortstuwen, denkt Capital Group. "In deze fase van de cyclus zijn behoedzaamheid en selectiviteit van essentieel belang. Het is waar dat niet alle marktgebieden tot grote hoogte zijn gestegen. Financials hebben onlangs, na tien jaar hun piek van vóór de recessie bereikt en de energiesector zit weer op het niveau van 2007. Deze sectoren hebben nog ruimte voor verdere groei, maar er zijn bedrijven die het beter lijken te doen dan andere."

 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen