Nieuws

Bill Gross: 0-1% rendement voor obligaties

De Amerikaanse obligatiemarkt is in mineur. Beleggers moeten rekening houden met een rendement van niet meer dan 0 tot 1%, aldus Bill Gross.

Bill Gross, de altijd uitgesproken beheerder van de Unconstrained Bond and Total Return Strategies van vermogensbeheerder Janus Henderson Investors, gebruikt zijn eerste Investment Outlook van dit jaar om zijn gedachten toe te lichten.

Gross houdt rekening met een rente voor 10-jarige staatsobligaties van 3,6%. Hij komt tot deze berekening omdat hij verwacht dat de Amerikaanse economie de komende kwartalen een nominale groei van 5% zal laten zien. Dat is mede het gevolg van de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid in de vorm van belastingverlagingen en extra uitgaven.

In de afgelopen tien jaar, zo becijfert Gross, was het verschil tussen de nominale groei en het rendement op 10-jarig staatspapier gemiddeld 140 basispunten. Hetgeen hem brengt tot een verwacht rendement van 3,6%. De obligatiemarkt bereikte medio 2016 een hoogtepunt toen het rendement op een staatsobligatie 1,45% bedroeg.

Absurd laag rendement

Dat was een absurd laag rendement in de ogen van Gross. Het was alsof beleggers ervan uitgingen dat de extreem ruime monetaire politiek van dat moment voor altijd zou worden gehandhaafd. Dat is niet het geval. Hoewel Gross net als de meeste analisten in 2018 niet meer dan twee verhogingen van de rente verwacht door de Amerikaanse centrale bank.

Hij verwacht niet dat de Europese Centrale Bank, de Bank of England en de Bank of Japan de rente verhogen. Maar het opkopen van obligaties zal minder worden Het is mogelijk dat de Federal Reserve in de loop van dit jaar nettoverkoper zal worden.

De meeste centrale banken realiseren zich volgens Gross dat ze hebben gedaan whatever it takes om hun doelstellingen – het voorkomen van deflatie, het aanzwengelen van groei – te bereiken.

De combinatie van de hogere rente op obligaties en het terughoudender beleid van centrale banken is voor Gross aanleiding om een milde dip in de markt te voorspellen. Het is geen ramp, maar met een verwacht rendement rond 0% is er reden om van een mild bear market te spreken, aldus Gross.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie