Nieuws

Pensioenfondsen rekenen zich te rijk

Een totaalrendement van 7% lijkt niet haalbaar de komende jaren. Toch rekenen pensioenfondsen met zulke hoge verwachtingen. Calpers ook.

Calpers, het grootste Amerikaanse pensioenfonds, heeft, net als veel andere pensioenfondsen, een probleem. Ze schatten toekomstige rendementen te hoog in, aldus Michael Batnick op theirrelevantinvestor.com. Het ambtenarenpensioenfonds van Californië heeft een belegd vermogen van 341,5 miljoen dollar. Daarmee moeten nu en in de toekomst de pensioenen van Californische ambtenaren mee worden betaald.

Dat kan, maar met een dekkingsgraad van 68% is dat alleen mogelijk met een aanzienlijk rendement. Calpers gaat ervan uit dat het rendement de komende decennia gemiddeld 7% zal bedragen. Dat is voldoende om de pensioenen te garanderen.

Batnick twijfelt. Het pensioenfonds heeft 50% van de portefeuille in aandelen belegd. De andere helft van de portefeuille is grofweg verdeeld tussen obligaties (28%) en alternatieve beleggingen (22%).

Alternatives moeten het goed maken

Batnick maakt een rekensommetje. Hij denkt dat aandelen een gemiddeld rendement zullen behalen van 5%. Daarbij houdt hij rekening met de in zijn ogen extreem hoge waarderingen voor aandelen op dit moment. Voor obligaties is het verwachte rendement in Batnick’s ogen 3%. Dat betekent dat het pensioenfonds een rendement moet behalen van 16,6% op de alternatieve beleggingen.

Oei, pensioenfondsen rekenen dus met te hoge verwachte rendementen. Het probleem voor Calpers is dat een verlaging van de zogenoemde discontovoet voor grote problemen zorgt.

Dat merkte het fonds toen de rekenrente afgelopen jaar werd verlaagd van 7,75% naar 7%. De deelnemers aan het fonds werden daardoor geconfronteerd met een verhoging van hun bijdrage die tussen 1% en 3% van het salaris lag. Alleen als de belastingbetaler de toekomstige rekening betaaldt, zijn verdere verlagingen van de rekenrente, en daarmee noodzakelijke hogere bijdrages, vermijdbaar, schrijft Batnick.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie