Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Waarde en winstgroei nemen het stokje over van momentum

De afgelopen jaren rendeerden beleggingsmarkten uitstekend, maar dat gaat veranderen, zegt Paras Anand, CIO Equities Europe van Fidelity International. “We komen in een consolidatiefase terecht waarin markten zijwaarts zullen bewegen.”

Om vooruit te kunnen kijken, helpt vaak een blik op het verleden, begint Anand. “Rond 2012 waren financiële markten, economisch gezien, uit het dal van de financiële crisis gekropen. Maar het vertrouwen van beleggers stond nog altijd op een laag pitje. Beleggers hadden het idee dat de wereld voor langere tijd met lage groei, lage inflatie en lage rendementen te kampen zou hebben. Met jarenlang uitstekende resultaten gebeurde echter precies het tegenovergestelde.”

Die paradox van geloof in een wereld met laag rendement en de realiteit van sterke returns, verklaart volgens Anand de karakteristieken van de huidige hoogconjunctuur.

“In tegenstelling tot vele andere cycli, werd dit keer juist belegd om het kapitaal te behouden in plaats van specifiek te alloceren met een rendementsdoelstelling. Het verdienen van geld is in deze cyclus slechts een neveneffect.”

"Beleggers kopen techaandelen omdat ze door kapitaalinstroom een lager gerealiseerde volatiliteit hebben dan sectoren als nutsbedrijven en consumptiegoederen”

Meer angst dan hebzucht

De marktpsychologie werd de afgelopen jaren meer door angst dan hebzucht gedomineerd met constante zorgen over het financiële systeem, over de gezondheid van de economie en over de politieke omgeving, vervolgt Anand.

“We zien dat terug in de beleggingscategorieën die het sterkst presteerden; die met een lage in plaats van een hoge volatiliteit. In de afgelopen jaren ligt het relatieve rendement van aandelen met een lage volatiliteit zelfs dubbel zo hoog als dat van aandelen met een hoge volatiliteit.”

Lage beweeglijkheid wordt onder meer versterkt door instroom van kapitaal. Anand: “Veel beleggers denken dat de grote Amerikaanse technologieaandelen worden gekocht op basis van optimisme over een volgende booming fase in de technologische vooruitgang. Maar in werkelijkheid kopen veel beleggers deze aandelen tegenwoordig omdat ze door kapitaalinstroom een lager gerealiseerde volatiliteit hebben dan sectoren als nutsbedrijven en consumptiegoederen.”

"High yield-obligaties werden voorheen niet voor niets junkbonds genoemd"

Junkbonds zijn mainstream

Obligatiemarkten laten volgens Anand hetzelfde beeld zien, waar de ongeremde jacht op yield juist zorgt voor lage volatiliteit. “Dat heeft voor de middellange termijn geleid tot een ontkoppeling van prijzen en waarderingen enerzijds en de risico’s rond die (hoge) waarderingen anderzijds."

"Daardoor zijn high yield-obligaties, die voorheen niet voor niets junkbonds werden genoemd, tegenwoordig een mainstream beleggingscategorie geworden. Sommige waarderingen staan nu zo hoog dat obligatiebeleggers risico en rendement veel beter op elkaar moeten gaan afstemmen.”

Tot nu toe zijn het aantal defaults en faillissementen laag, maar met het normaliseren van de financiële sector, het monetair beleid en de economie als geheel zullen die in aantal toenemen, denkt Anand. “Vooral in high yield-obligaties moeten beleggers veel selectiever worden en beter nadenken over de prijs die wordt betaald, de waarde die ermee wordt verkregen en de risico’s die ze lopen.”

Geen normale cyclus

2017 was opnieuw een jaar met solide economische vooruitgang, maar nog steeds overheerst een gevoel van broosheid rond de wereldeconomie, gaat Anand verder. “Speculatie over beëindiging van deze economische cyclus in de VS neemt toe en groei- en inflatiecijfers zijn nog steeds teleurstellend. Deze cyclus begon met de financiële crisis, waarna met hulp van centrale banken activaprijzen omhoog schoten. Voor mij was er nooit sprake van een normale cyclus die begint met pessimisme, dan optimisme, vervolgens overgaat in euforie en eindigt met een correctie.”

“Ondanks dat komend jaar de economie nog redelijk robuust zal zijn, kan de perceptie over kwetsbaarheid en risico dramatisch veranderen in vergelijking met dit jaar. Daarbij kan het einde van de bullmarkt juist in zicht komen op het moment dat beleggers er weer echt vertrouwen in krijgen.”

Gewoonlijk worden bullmarkten opgevolgd door bearmarkten, maar Anand is van mening dit keer een lange periode van consolidatie volgt.

"Waarderingen voor aandelen zijn weliswaar best hoog, maar liggen in lijn met het langetermijngemiddelde"

Kans correctie klein

“Ik voorzie een periode van zijwaartse bewegingen. Koersen kunnen niet omhoog omdat loondruk uiteindelijk de winstmarges van bedrijven steeds meer onder druk zet, net als toenemende prijsconcurrentie door technologische vooruitgang dat zal doen.”

Maar ook een correctie is voor Anand niet aannemelijk. “Waarderingen voor aandelen zijn weliswaar best hoog, maar liggen in lijn met het langetermijngemiddelde. Bovendien zijn de balansen van bedrijven sterk verbeterd en is het financiële systeem als geheel veerkrachtiger geworden en minder kwetsbaar voor eventuele schokken.”

De momentumstrategie die in de afgelopen jaren zo succesvol was, blijkt in zijwaarts bewegende markten consequent tot de grootste verliezen te leiden. De meest winstgevende factor in consolidatiefases is waarde, gevolgd door winstgroei.

Anand: “Ik denk dat beleggers er goed aan doen zich gaandeweg 2018 steeds meer op die laatste twee strategieën te richten.”

Lees meer

Outlook 2022