Nieuws

Chinese megaschulden zijn geen probleem

Volgens Optimix is de heersende bezorgdheid over de hoge en snelgroeiende Chinese schuldenberg overdreven.

Zijn de oplopende Chinese schulden nu wel of geen groot probleem voor de financiële markten? Het houdt beleggers inmiddels al bijna twee jaar bezig. Ook in de verschillende outlooks 2018 wordt het thema behandeld waarbij het steevast een plaatsje krijgt in de lijst van kansrijke risico's.

"Een veel gehoord argument is dat de kredietverlening in China excessief is en veel te snel stijgt. AIs deze bezorgdheid terecht is, dan dreigt groot gevaar, omdat China als economische grootmacht inmiddels in staat is de wereldeconomie in haar val mee te sleuren, aldus Optimix, die het probleem in de laatste Strategiebrief benoemt om het vervolgens als een non-issue weg te zetten. Maakt u zich vooral geen zorgen over China, zo is de boodschap van Optimix. 

De vermogensbeheerder erkent dat de Chinese particuliere schuld hoog is. "De particuliere schuld als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedraagt in China 211%. Dit is niet laag in vergelijking met andere landen. De kredietverlening stijgt bovendien elk jaar fors, waardoor de hoeveelheid schuld sterk blijft toenemen. Die heersende bezorgdheid is dus zo vreemd nog niet."

Ook hoge spaarsaldi

Maar, China kent ook hoge spaarsaldi. "Banken lenen deze spaargelden uit aan bedrijven die willen investeren. De verstrekte bankleningen staan uiteraard weer te boek als ‘schuld’. Dit is geen reden tot zorg als eigen spaargeld via banken wordt omgezet in investeringen. Landen met een relatief lage spaarquote kunnen minder investeren met eigen spaargeld en hebben derhalve ook minder (boekhoudkundige) schuld. De hoge schuld in China is in dit opzicht niet verontrustend. Het zijn immers de ‘eigen’ hoge spaarsaldi die uitgeleend en vervolgens geïnvesteerd worden."

naam voor SEO

Vraag is natuurlijk wel wat er met de Chinese investeringen gebeurt. Als die worden gebruikt om spooksteden te bouwen, of onrendabele fabrieken overeind te houden, dan ontstaat er wel een probleem voor China, zijn spaarders en de internationale beleggingswereld. Optimix? "Waar wél goed naar gekeken moet worden, is of banken capabel genoeg zijn om deze middelen doelmatig in te zetten. Bij de facto centraal aangestuurde (staats)banken gaat uiteindelijk ook niet altijd alles goed. Het gros van de investeringen in infrastructuur, woningen, kantoren en fabrieken echter draagt positief bij aan de groei van de Chinese economie en welvaart."

En Mexico en Japan dan?

Ofwel, de kwaliteit van de Chinese kredietverlening is volgens Optimix goed genoeg. Bovendien, zo merkt Optimix op, is een lage schuldquote ook geen garantie voor voorspoed. "De Mexicaanse schuld tijdens de peso-crisis in 1995 bedroeg 70%."

Een ander uiterste is Japan dat al meer dan 25 jaar een zeer hoge schuld kent, inmiddels zelfs meer dan 240% van het BBP.  Optimix: "Als een hoge schuld een voorbode is voor een crisis, waarom heeft Japan deze dan al een kwart eeuw weten te ontlopen?"

Meer kansen

Desondanks is het volgens Optimix van belang het rendement op de Chinese  investeringen te blijven monitoren. "Dat rendement moet hoger zijn dan de rentelasten van de schulden, anders is er te weinig rendement om de schulden te kunnen aflossen." 

naam voor SEO

Zolang de Chinese kredieten rendabel zijn en de Chinese economie hard blijft groeien, ziet Optimix in China voor beleggers vooral kansen. 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen