Nieuws

Nederlandse pensioenfondsen weinig schokbestendig

Nederlandse pensioenfondsen zijn extreem gevoelig voor een zware schok op de financiële markten, blijkt uit een Europese stresstest.

De Nederlandse pensioensector is kwetsbaarder voor schokken op de financiële markten dan ons omringende landen.

Een grote dubbele schok - waarbij zowel zakelijke waarden dalen als rentespreads oplopen – veroorzaakt bij de pensioenfondsen een daling van de dekkingsgraad met gemiddeld ongeveer 24%.

Dit schrijft De Nederlandsche Bank op basis van een stresstest van de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen (EIOPA).

Duale doelstelling

Volgens DNB maakt de stresstest duidelijk dat de duale doelstelling van  Nederlandse pensioenfondsen kan leiden tot een grote impact op de vermogenspositie. Dat geldt des te meer nu veel fondsen niet over voldoende buffers beschikken om schokken op te vangen.

Met duale doelstelling bedoelt DNB het van de ene kant nominaal zekerheid willen bieden én van de andere kant indexatie ambiëren. Dat vereist vaak hogere risico's, zeker als de rente zo laag is als nu.

Appels en peren

Nederlandse pensioenfondsen worden daardoor bij een schok extra hard geraakt omdat ze relatief grote portefeuilles zakelijke waarden hebben ten behoeve van hun indexatie-ambitie, en renterisico's maar deels worden afgedekt.

Volgens DNB zijn de pensioenstelsels binnen de EU overigens moeilijk te vergelijken omdat ze sterk van elkaar verschillen.

Nederland springt er bijvoorbeeld uit door vooral te kijken naar de marktwaarde van beleggingen in plaats van de boekwaarde. Het gevolg daarvan zijn relatief grote fluctuaties in het vermogen zowel naar boven als beneden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen