Nieuws

AXA IM: Nog ruimte omhoog voor aandelen

Ja, de waarderingen van aandelen zijn hoog. Maar extra aandeleninkoop kan de koersen alsnog hoger zetten, verwacht AXA IM.

Hoewel de waarderingen voor aandelen hoog zijn, is er nog altijd ruimte voor  bescheiden groei. Dat schrijft vermogensbeheerder AXA IM in zijn outlook voor 2018. AXA gaat uit van een rendement op aandelen tussen 5% en 10%. Opkomende Markten en Europa zijn aantrekkelijker dan de Verenigde Staten.

Volgens AXA zijn de Amerikaanse belastinghervormingen nog niet volledig verwerkt in de koersen van aandelen. De hervormingen zullen de winst van Amerikaanse bedrijven met 8% laten stijgen.

De belastinghervorming was de belangrijkste reden waarom Amerikaanse aandelen (+2,8%) in november beter presteerden dan Europese aandelen (-2,1%) en die uit opkomende markten (-0,9%).

Eigen inkoop first

Maar de koersen kunnen dus nog hoger. Bedrijven zullen volgens AXA IM de gestegen winsten aanwenden om op grote schaal aandelen te blijven inkopen. Dat was het afgelopen jaar al de belangrijkste oorzaak voor de vraag naar aandelen op de financiële markten, zo schrijft AXA. "Bedrijven hebben ook nog altijd een vrij grote reserve om eigen aandelen te kopen." AXA becijfert die op 12% van de totale activa.

De hoge waardering van aandelen dient wel in de gaten te worden gehouden. De verwachtte winstontwikkeling zal komend jaar echter hoger uitvallen dan het verwachte rendement voor aandelen.

De verwachtte winstgroei bedraagt volgens AXA 10%. Als de verwachte winstgroei wordt verwezenlijkt, wordt een zachte landing van de aandelenmarkt waarschijnlijker.

Hogere Amerikaanse lonen

De Franse vermogensbeheerder heeft een lichte voorkeur voor aandelen uit de eurozone en de opkomende markten. Dat heeft voor een deel te maken met de minder hoge waarderingen op de aandelenmarkten in deze regio’s.

Daarnaast vreest AXA dat hogere lonen in de Verenigde Staten de bedrijfswinsten zullen drukken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie