Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Bill Gross: reken niet op obligaties als vangnet

In het verleden konden beleggers rekenen op goed presterende obligaties wanneer aandelenmarkten hun top bereikten. Nu niet, aldus Bill Gross.

Bill Gross maant beleggers aan om voorzichtig te zijn in 2018. De hoge schulden van veel landen zijn geen probleem zolang de inflatie niet aanwakkert. Dat is vooralsnog niet het geval, maar zal waarschijnlijk wel aan de orde komen.

Gross wijst in zijn decembernotities op het werk van de econoom Hyman Minsky. Hij was de eerste die erop wees dat de traditionele manier om voor financiële stabiliteit tot hogere schulden kon leiden en daarmee tot financiële instabiliteit.

In een economie moet gezorgd worden voor een delicate balans van de monetaire economie en de reële economie. En de wisselwerking tussen de twee dient daarnaast ook in balans te zijn.

Alles wordt duur door geldschepping

Gross twijfelt of dat op dit moment aan de orde is. Hij wijst op de rol van centrale banken. Met het rentebeleid en het opkopen van schuldpapier spelen centrale banken een belangrijke rol in het scheppen van geld.

Maar het leeuwendeel van de geldschepping wordt verricht door minder solide banken en door schaduwbanken waar nauwelijks toezicht op bestaat. Dit zorgt voor een systeem waarbij het mogelijk is dat, door aanhoudende geldschepping, steeds meer financiële instrumenten relatief duur worden.

Het begint met de meest solide beleggingscategorieën en verschuift geleidelijk richting de periferie. Door het kopen van vastgoed en andere productiefactoren wordt de reële economie ook geraakt.

Zorgelijke situatie

In deze situatie is het altijd mogelijk te profiteren van die beleggingscategorieën die nog relatief goedkoop zijn. Maar het zorgt er tevens voor dat het systeem als geheel fragieler wordt.

Er komt een punt dat het systeem breekt, schrijft Gross. Het zou kunnen dat we dat punt naderen. Het aanhouden van meer cash kan de situatie versterken doordat de liquiditeit in gevaar komt.

In het verleden waren obligaties een soort van verzekeringsoptie. De pieken op aandelenmarkten in het verleden vielen op momenten dat centrale banken een relatief hoge rente hanteerden.

Dat is op dit moment niet het geval. Dat maakt de situatie alleen maar zorgelijker. Waakzaamheid is geboden, aldus Gross.

Lees meer

Assetallocatie