Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

Tech verovert de wereld

De opkomst van de grote techbedrijven en de globalisering die hierdoor in de hand is gewerkt, dwingen beleggers anders naar bedrijven te kijken, vertelt Julie Dickson van Capital Group.

In hetzelfde snelle tempo waarin de digitale revolutie zich ontwikkelt, verandert ook de internationale handel. De opkomst van nieuwe multinationals heeft de structuur van de economische wereld gemodificeerd, waardoor de toegang tot arbeid, kapitaal en klant voor bedrijven geen grenzen meer kent.

Globalisering heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat bedrijven hun geld meer en meer genereren buiten het land van vestiging: 37% van de inkomsten van de S&P 500-bedrijven wordt inmiddels buiten de Verenigde Staten gerealiseerd. De 10 grootste bedrijven uit de MSCI Europe Index halen ongeveer 69% van hun inkomsten buiten Europa.

“Als ik in overweging neem hoe zeer portefeuilles zijn blootgesteld aan mondialisering, is inzicht in waar een bedrijf zijn inkomsten genereert een veel praktischere en transparantere maatstaf dan louter te kijken naar de domicilie van een onderneming," vertelt Julie Dickson, investment director van Capital Group.

Mits bottom-up

Al sinds de oprichting in 1931 hanteert de Amerikaanse vermogensbeheerder een actieve benadering om aandelen in een fundamenteel, bottom-up analyseproces te selecteren. Dickson: “In onze strategieën werken we met verschillende portfoliomanagers die elk hun eigen portefeuille hebben. Zij brengen daarin uiteenlopende ideeën tot uiting en kunnen zelf bepalen hoe lang ze een belegging aanhouden. Dat komt de diversificatie en balans in onze strategieën ten goede.”

Van goederen naar gigabytes

Ook bij Capital Group is technologie tegenwoordig een belangrijk thema in de portefeuilles. Door het internet, de digitalisering, en de big datastromen verschuift de manier waarop bedrijven zijn georganiseerd en de manier waarop producten en diensten worden geleverd, gedistribueerd en geconsumeerd. Productacceptatie wordt versneld en distributiekosten worden verminderd – de smartphone of tablet is het aflevermechanisme geworden.

Multinationals waren voorheen vaak conglomeraten in grondstoffen of zware industrieën, maar een groot aantal nieuwe internationale bedrijven heeft zich aangediend of klopt hard op de deur. Werd de 20e eeuw gekenmerkt door een grote toename in de handel van (industriële) goederen, dan wordt de 21ste eeuw gekarakteriseerd door de snelle digitalisering van diensten en toenemende automatisering van productie.

Dickson: “Per dag wordt in China tegenwoordig een derde van de retailaankopen online gedaan. En verwacht wordt dat het digitaal verkeer, gemeten naar terabytes per seconde, in 2023 wereldwijd zal zijn verdertienvoudigd. Dat zijn grote ontwikkelingen.”

Julie Dickson

Tech-giants

De digitale handel is in een stroomversnelling terecht gekomen en heeft geleid tot een nieuwe generatie van giganten; idee-bedrijven zoals Amazon of Alphabet, die innovatief, creatief en flexibel zijn en de technologische ontwikkelingen in hun voordeel gebruiken. Anders dan tijdens de internethype eind vorige eeuw, zijn de waarderingen van dit soort bedrijven nu wel gerechtvaardigd, aldus Dickson.

“Die waarderingen worden onderbouwd met solide winst- en groeicijfers, terwijl in aanloop naar de internetbubbel in 2000 de aandelenkoersen vooral speculatief werden opgedreven.”

De top 5 grootste bedrijven op basis van marktkapitalisatie in de MSCI ACWI zijn niet langer giganten uit de olie-, financiële en industriële sector, zoals in het verleden het geval was.

Top 10 grootste bedrijven

Sterke positie

Of deze nieuwe topbedrijven over 10 of 20 jaar nog steeds hun hoge posities innemen valt niet te voorzien. Dickson: “Seculaire markten zijn altijd aan verandering onderhevig. Trends die vandaag hot zijn, zullen ergens in de toekomst plaatsmaken voor nieuwe. Wat die zijn, valt nu nog niet te voorspellen.”

Maar de marktpositie, die deze technologiereuzen hebben ingenomen, is sterk en het grensoverschrijdende karakter van zaken doen is volledig ingebed. Dickson: “Als ik kijk naar hun verweefde netwerk van leveranciers en distributeurs, dat over een veelvoud aan landen is verspreid, is het lastig om daar tussen te komen. Kosten- en geografische voordelen die ze daaruit halen, worden versterkt door digitale platforms. Hun zakelijke softwareoplossingen en cloudcomputing stellen deze bedrijven in staat om nieuwe producten en diensten op meerdere locaties tegelijkertijd en sneller in de markt te zetten.”

Natuurlijk zullen niet alle technologiebedrijven het in deze nieuwe omgeving even goed doen en staan de waarderingen voor sommige ondernemingen op (te) hoge niveaus, sluit Dickson af. “Fundamenteel onderzoek was, is en blijft onze drijvende kracht. Wij proberen via actieve bottom-up analyse ondernemingen te selecteren, die – met innovatieve managementteams, meerdere, gespreide inkomstenbronnen en solide balansen – succesvol op deze golf van technologische vooruitgang meesurfen.”

Kritische blik

Met het oog op automatisering en robotisering vragen veel mensen zich af of deze technologische revolutie tot meer of juist minder banen zal leiden. Maar Dickson denkt dat er met deze nieuwe ontwikkelingen simpelweg anders naar productiviteit moet worden gekeken. “De arbeidsintensieve economie maakt steeds meer plaats voor een kennisgedreven universum. Daarin is productiviteit op basis van traditionele outputfactoren moeilijker te meten en waarderen.”

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie