Nieuws

ABN Amro MeesPierson zet Europese aandelen op neutraal

ABN AMRO MeesPierson heeft de positie in Europese aandelen teruggebracht van overwogen naar neutraal ten gunste van Amerikaanse aandelen.

De private bank van ABN AMRO doet dit ten gunste van Amerikaanse aandelen, waarvan de onderweging licht is verminderd. ABN AMRO MeesPierson benadrukt dat het om zeer beperkte wijzigingen gaat. De overwogen positie in opkomend Azië blijft intact.

In de assetallocatie heeft de bank geen wijzigingen aangebracht. De bank blijft overwogen in aandelen en liquide middelen en fors onderwogen in obligaties.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: "De cyclische achterstand van Europa is grotendeels ingelopen. Bovendien is recent gebleken dat Amerikaanse bedrijven de verwachtingen meer hebben overtroffen dan de Europese bedrijven. Daarnaast neemt het risico op een verkrappend ECB-beleid toe en komt de Brexit dichterbij. Daarom hebben we de overweging Europese aandelen teruggebracht naar neutraal en de Amerikaanse onderweging wat verminderd."

Obligaties blijven onderwogen

De private bank verwacht dat de kapitaalrente komend jaar in beperkte mate stijgt. Met daarbij ook het historisch lage renteniveau in ogenschouw nemend, vindt ABN AMRO MeesPierson het gerechtvaardigd om de forse onderweging van obligaties in de portefeuille te handhaven.

Deze onderweging geldt volledig voor overheidsobligaties van ontwikkelde markten. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022