Nieuws

Ongekende krimp van markt voor junk-obligaties

De high yield-obligatiemarkt heeft beleggers de afgelopen twee jaar geweldige rendementen opgeleverd. Deels komt dat door de grote vraag, maar minstens zo belangrijk is het krimpende aanbod.

Aandelen zijn niet de enige effectenklasse die (tot nu toe) de zwaartekracht trotseren en van het ene hoogtepunt naar het andere snellen. De markt voor high yield-obligaties kan er ook wat van. Na een geweldig 2016, met een rendement van rond de 17% in de VS, is een opbrengst van 10% in 2017 volgens Janus Henderson Investors ook weer goed mogelijk. 

Het aanvangsrendement holt ondertussen naar beneden en ligt in Europa ondertussen nog maar iets boven de 2%. Een van de redenen voor deze opmerkelijke stijging van de koersen (en daling van de rente) is de inmiddels bekende zoektocht naar yield.

Hunt for yield

De rente is zo laag dat iedereen probeert nog een beetje rendement bij elkaar te sprokkelen door te beleggen in effecten met een traditioneel gezien hoger risico. Maar het is zeker niet de enige reden. Volgens Janus Henderson Investors moet een groot deel van de oorzaak ook gezocht worden in het verminderde aanbod van junk.

De markt voor high yield-obligaties groeide al decennia in zowel Europa als de Verenigde Staten, maar sinds 2013 zit de klad erin. Er is eigenlijk voor het eerst in de historie sprake van een substantiële krimp van deze markt die in de VS ongeveer 1100 miljard dollar omvat en in Eurozone 500 miljard dollar.

naam voor SEO

Animal spirits

Volgens Janus Henderson heeft de krimp een aantal oorzaken. Allereerst is er een gebrek aan zogenoemde animal spirits. U zou verwachten dat bedrijven bij de huidige lage rente de ene na de andere obligatie uitgeven, maar het tegendeel is waar, vooral in Europa, waar zelfs bedrijven met een hoge kredietwaardigheid nauwelijks in beweging komen. In de VS groeit deze markt overigens nog wel.  

Een tweede reden is dat er steeds meer bedrijven een hogere rating krijgen en daardoor van junk naar investment grade verschuiven. Een goed voorbeeld hiervan in de VS is Anglo American dat onlangs een upgrade kreeg, waardoor er in een klap bijna tien miljard dollar aan de high yield-markt werd onttrokken. Eenzelfde trend is volgens Janus Henderson ook in Europa zichtbaar.

Risicospreiding 

Wat betekent dat voor beleggers? Volgens Janus Henderson kunnen beleggers hier het best op reageren door een zo groot mogelijke diversiteit aan te brengen in de obligatieportefeuille. De kans is volgens Janus Henderson groot dat de VS en Europa in het spoor blijven van Japan dat al jaren kampt met een schuldentrauma, waardoor bedrijven en huishoudens liever sparen dan lenen en investeren.

Luchtbellen kunnen desalniettemin zeker ontstaan maar dan op andere markten zoals Australië, Canada, of de opkomende markten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen