Nieuws

Rutte III stuwt Nederlandse huizenprijzen

Hogere lonen, meer leencapaciteit én verbeterde betaalbaarheid doen de Nederlandse huizenprijzen volgens ING de komende 2 jaar nog meer stijgen. Daarna moeten de eigenaren van de duurste huizen toch wel enigszins vrezen.

Het ging al goed met de Nederlandse huizenmarkt, maar de plannen van de nieuwe Rutteregering helpen de prijzen nog verder omhoog. Dat constateert ING na doorrekening van de voorgestelde regeringsmaatregelen.

"De plannen zorgen gedurende de kabinetsperiode voor hogere brutolonen en meer koopkracht voor huishoudens. Hierdoor kunnen huishoudens een hogere hypotheeklening krijgen. Ook bevordert het de betaalbaarheid van koopwoningen. Beide effecten werken in principe prijsopdrijvend."

Het ING Economisch Bureau past zijn huizenprijsramingen aan: huizenprijzen zullen volgend jaar naar verwachting met gemiddeld 6% (was 5%) stijgen. In 2019 zal de prijsstijging zo’n 4% (was 3%) bedragen.

Hogere inkomens profiteren meest

Vooral huizenkopers met een bruto-inkomen boven de € 60.000,- mogen straks volgens ING waarschijnlijk meer lenen. Zij kunnen in 2019 waarschijnlijk een hypotheek krijgen die zo’n € 5.000,- hoger ligt dan zonder het regeerakkoord het geval zou zijn.

naam voor SEO

Huishoudens kunnen vooral meer lenen omdat inkomens flink sneller stijgen. De lonen gaan als gevolg van het regeerakkoord met 2,5% (2018) en 3,5% (2019) omhoog. Vóór het regeerakkoord was dit met 2,2% (2018) en 2,4% (2019) duidelijk lager.

ING over de redenen van de loonstijging: "De overheidsuitgaven stimuleren de economie, waardoor de werkloosheid extra daalt en er meer opwaartse druk op de lonen ontstaat. Ten tweede zal de verhoging van het lage btw-tarief zorgen voor hogere prijzen. Werknemers zullen voor die hogere prijzen gecompenseerd willen worden en hun looneisen naar boven bijstellen."

Zonder hypotheek aub

Terwijl de leencapaciteit stijgt, verbetert ook de betaalbaarheid van woningen als gevolg van het regeerakkoord.  De betaalbaarheid van een koopwoning is de verhouding tussen netto woonlasten en netto inkomen. Als de netto lonen stijgen, nemen de woomlasten automatisch af. Ook de verbeterende betaalbaarheid leidt tot hogere huizenrpijzen. Huizenkopers zullen immers eerder geneigd zijn meer te bieden

naam voor SEO

Maar pas op, veranderingen in leencapaciteit en betaalbaarheid vertalen zich volgens ING niet één-op-één in de prijsvorming. De prijsvorming op de huizenmarkt wordt namelijk steeds minder door leencapaciteit en betaalbaarheid gedreven. zo constateert de bank. "Dat komt doordat steeds meer Nederlanders zonder hypotheek een woning aankopen. Gemiddeld gaat het om 20% van de transacties, in krappe regio’s loopt dit op tot 25 a 30%. Het gaat hier met name om particuliere beleggers, rijke doorstromers of ouders die voor hun kind een woning kopen.

Duurste huizen na 2020 minder aantrekkelijk

En de beperking van de hyptoheekrente-aftrek dan. Dat zou toch negatief moeten doorwerken op de huizenprijzen. Vanaf 2020 wordt de aftrek voor de hoogste schaal afgebouwd in stappen van 3%-punt per jaar naar maximaal 36,93% in 2023.

ING: "Voor de meeste mensen wordt deze afbouw grotendeels gecompenseerd door het lagere eigenwoningforfait. Voor de hogere inkomens (hoger dan €68.000,-) is dat niet het geval."

Aangezien mensen met een hoog inkomen vooral de wat duurdere huizen kopen, drukt de maatregel vooral de woningprijzen in het hogere segment. De maatregel gaat in 2020 in en heeft daarmee geen effect op de woonlasten in de komende twee jaar. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022