Nieuws

Eerste hulp bij stijgende rentes

Wat te doen als obligatiebelegger als tapering de rentes hoger zet? Pimco heeft drie strategieën om te blijven verdienen aan obligaties.

Centrale banken zijn wereldwijd, ex. Japan, bezig om de renteniveaus te normaliseren. Dat gaat pijn doen in de obigatiemarkt. Voor obligatiebeleggers is dat reden om vooral NIET lijdzaam af te wachten. Dit schrijven Tina Adatia en Jeroen Van Bezooijen van Pimco in een ingezonden stuk op de website van Citywire Selector.

Het is volgens hen niet noodzakelijk om de exposure richting obligaties te verlagen. Dit geldt in ieder geval niet voor de langere termijn. "Daarvoor zijn obligaties ook een te belangrijk onderdeel van de kernportefeuille van beleggers. Dat geldt vooral voor obligaties met een langere looptijd. Die blijven waarschijnlijk ook in de toekomst een aantrekkelijk rendement opleveren."

Drie oplossingen

Met de verwachte stjging van de rentes op korte termijn adviseren de Pimco-medewerkers - beiden maken deel uit van het Investment Solutions team in Londen - de volgende drie obligatiestrategieën:

1. Verlaag de duration van de obligatieportefeuille 
Obligaties met een korte looptijd zijn immers minder kwetsbaar voor veranderingen van de rente. Dit gaat wel ten koste gaat van het renterendement aangezien korte looptijden minder rente opleveren dan lange looptijden.

2. Verruil staatsobligaties voor bedrijfsobligaties
Dat beleggers meer bedrijfsobligaties in de portefeuille opnemen. Daarmee wordt het karakter van de portefeuille waarschijnlijk meer divers. Omdat bedrijfsobligaties meer rente geven, ontstaat er een buffer tegen renteverhogingen. Binnen de categorie bedrijfsobligaties is er in ieder geval genoeg te kiezen van super kredietwaardig tot super niet-kredietwaardig. Door de groei van obligaties uit de opkomende markten wordt de markt van bedrijfsobligaties alleen maar groter.

3. Kies voor unconstrained
Als traditioneel beleggen niet het beoogde rendement oplevert, dan is de unconstrained aanpak de oplossing. Zo kunnen beleggers kiezen voor absolute return-strategieën, waarbij fondsbeheerders in een breed scala van producten en markten beleggen om tegen een laag risico toch een aardig rendement te behalen. 

Adatia en Van Bezooijen benadrukken dat er voor- en nadelen kleven aan iedere optie. Het is volgens hen daarom het meest aantrekkelijk om een combinatie van de drie verschillende opties te volgen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie