Nieuws

Pensioenbestuurders verdienen te weinig

Ruim 60% van de pensioenfondsen betaalt bestuurders onder de door The Pension Rating Agency vastgestelde norm. Gemiddeld gaat het om een onderbetaling van 25%.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de informatie van de pensioenfondsen die wél rapporteren over de bestuursbeloningen, aldus TPRA. 

"De helft van de pensioenfondsen rapporteert echter niets over deze vergoedingen, waardoor de conclusie dat pensioenbestuurders onderbetaald worden met vraagtekens omgeven blijft."

Dit blijkt uit de TPRA-Monitor Bestuurdersbeloningen die vandaag verschijnt. "De hiervoor genoemde norm heeft The Pension Rating Agency zelf samengesteld op basis van verschillende losse normen en suggesties van DNB, de SER en de Pensioenfederatie, omdat één officiële (branche)norm voor beloning en omvang van een effectief bestuur niet bestaat."

Loonlijst onderneming

De transparantie over het beloningsbeleid kan volgens TPRA beter. "Bij ondernemings-pensioenfondsen is het nog enigszins verklaarbaar dat er minder informatie terug te vinden is, omdat de bestuursleden vaak op de loonlijst van de onderneming staan."

Nog wat feiten:

  1. Vergoedingen aan bestuursleden liggen bij ondernemingspensioenfondsen doorgaans lager dan bij bedrijfstakpensioenfondsen. Dit beeld is enigszins vertekend door bovengenoemde impliciete financiering via de werkgever.
  2. De beloning voor het gehele bestuur ligt bij de ondernemingspensioenfondsen gemiddeld op 115.519 euro.
  3. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen is dat 422.078 euro.
  4. Hierbij geldt dat een bestuur gemiddeld uit acht leden bestaat. Een aantal fondsen kent slechts drie bestuurders, maar er zijn ook fondsen die vijftien bestuurders huisvesten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie