Nieuws

Actiam houdt rekening met dierenwelzijn

Duurzaam beleggen is ook goed voor dieren zorgen. Vandaag op Werelddierendag heeft Actiam dierenwelzijn toegevoegd aan zijn fundamentele beleggingsbeginselen.

Vandaag op Werelddierendag maakt Actiam bekend dat het dierenwelzijn heeft toegevoegd aan z'n fundamentele beleggingsbeginselen. Deze beginselen vormen de basis van het beleggingsbeleid waarmee Actiam wil bijdragen aan een betere wereld. De beginselen komen voort uit internationale verdragen, conventies en best practices, en normen die in de samenleving breed worden gedragen. Dierenwelzijn hoort daar volgens Actiam dus ook bij.

Dennis van der Putten, hoofd verantwoord beleggen bij Actriam: “Wij vinden dat bedrijven zorgvuldig en verantwoord om moeten gaan met dieren. Door middel van engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen willen wij bedrijven bewegen om diervriendelijke alternatieven te gebruiken, of stimuleren we hen om deze zelf te ontwikkelen.” Naast een engagementprogramma heeft Actiam overigens ook uitsluitingscriteria opgesteld ten aanzien van dierenwelzijn.

Plan de campagne

Om het dierenwelzijn te bevorderen heeft Actiam de volgende actiepuntenopgesteld:

  1. Actiam stimuleert de (intensieve) veehouderij en visserij om over te schakelen naar een manier van werken waarbij het welzijn van dieren is gewaarborgd.
  2. Actiam verwacht van bedrijven dat zij het gebruik van dierproeven zoveel mogelijk vervangen door dierproefvrije alternatieven, de zogenaamde 3V-strategie. Het gebruik van dierproeven voor cosmetische en huishoudelijke doeleinden, tenzij dit bij wet verplicht is, sluit Actiam uit van beleggingen.
  3. Het dragen van bont en exotisch leer is niet noodzakelijk, omdat er diervriendelijkere alternatieven voorhanden zijn. Van bedrijven die betrokken zijn bij de productie en handel van bont en exotisch leer, verwacht Actiam een omschakeling naar niet-dierlijke producten, of naar bijproducten van de zuivel- en vleesindustrie."

Samenwerking

Van der Putten: “Een volgende stap in onze dierenwelzijnsstrategie is om samen met andere beleggers een constructieve dialoog aan te gaan met ondernemingen over de omschakeling naar diervriendelijke producten. Zo zijn we momenteel met andere Nederlandse beleggers het gesprek aangegaan met ondernemingen over het gebruik van bont en exotisch leer. Een ander voorbeeld, waarbij we met andere marktpartijen optrekken, is het lopende project waar we supermarkten en voedselbedrijven proberen te overtuigen om dierlijke eiwitten te vervangen voor plantaardige.”

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie