Nieuws

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen naar 108%

Het gaat beter met de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen. Eind september bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad 108%. Dat is ca. 10% meer dan vorig jaar op 1 oktober.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een daling in augustus, in september gestegen naar 108%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer adviesbedrijf Aon Hewitt, adus Am:.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 103% naar 104%. De gemiddelde dekkingsgraad staat nu op 108%. Dat is ca. 10% meer dan vorig jaar op 1 oktober.

Spannende tijden

Volgens Aon Hewitt komen er nog spannende maanden aan. Mogelijke aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen de rentemarkten in beweging zeten. 

Am: "De rente steeg in september met gemiddeld 12 basispunten, met name door de ontwikkelingen op de Amerikaanse rentemarkt. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, is in september stabiel gebleven op 2,7%. Per saldo daalde de waarde van de verplichtingen met ongeveer 2%.

Weinig verandering vermogen

Het vermogen van pensioenfondsen bleef in september met een stijging van 0,1 procent nagenoeg stabiel.  Door de rentestijging daalde de vastrentende waardenportefeuille met 1,3%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden daarentegen een winst van 2,8%, en die in opkomende markten boekten een mager winstje van 0,2%. Ook onroerend goed steeg licht in waarde. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie