Nieuws

Pensioenfondsen amper duurzamer geworden

57% van de pensioenfondsen heeft nog geen doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld. Hierdoor blijft duurzaam beleggen voor veel pensioenfondsen nog te vrijblijvend, aldus de VBDO.

Gisteren publiceerde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) het rapport Benchmark Responsible Investing bij Pension Funds in the Netherlands. Het was de 11e keer dat de duurzame beleggingsprestaties van de 50 grootste Nederlandse beleggingsfondsen tegen het licht werden gehouden.

De uitkomsten zijn een tikkeltje teleurstellend. Ja, er wordt duurzamer belegd dan een jaar geleden, maar groot is het verschil niet. De duurzame winnaars van gisteren zijn de winnaars van vandaag. Onderzoeker Rudy Verstappen: “Over het algemeen zijn pensionfondsen duurzamer gaan beleggen. Als die lijn wordt doorgetrokken wordt het echt beter, maar heel snel gaat het niet.”

Belangrijk is het wel dat de pensioenfondsen duurzaamheid omarmen, zegt VBDO-directeur Angélique Laskewitz: "De Nederlandse pensioensector heeft ruim 1 biljoen euro aan beleggingen onder beheer en heeft dus impact." Ook wijst zij erop dat duurzaam beleggen de stabiliteit van de financiële markten verhoogt.

Vrijblijvendheid troef

Wat zegt het nieuwste rapport? Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over. Maar, 57% van de pensioenfondsen heeft nog geen doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld, hierdoor is duurzaam beleggen voor veel fondsen nog te vrijblijvend, aldus de VBDO.

"De prestaties van zowel de best presterende fondsen als de laagst presterende fondsen zijn afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Dat de prestaties over het algemeen zijn toegenomen is dus voornamelijk te danken aan de zogenaamde middenmoot."

De VBDO geeft de 50 grootste pensioenfondsen sterren voor hun duurzame beleid. Vijf sterren is het hoogste, nul het laagste. De hoogste rating heeft geen fonds gehaald. De best presterende pensioenfondsen dit jaar zijn Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, BPL Pensioen, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid en Pensioenfonds voor Woningcorporaties.

Zwak KLM

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de 5 pensioenfondsen die zich zelfs niet wisten te kwalificeren voor de 1-ster categorie. Opmerkelijk, of misschien ook niet, is dat de drie pensioenfondsen van de KLM, een bedrijf dat de wereld er weinig op vooruit helpt, zich ophouden in de nul-sterren-categorie.

 Naming and shaming

Grote verschillen rapportages

Wat dit jaar volgens de VBDO voornamelijk verbeterde is hoe pensioenfondsbesturen rekening houden met verantwoord beleggen en hoe transparant ze zijn. Ondanks de hogere score op transparantie blijven er grote verschillen bestaan in de kwaliteit en diepgang van de rapportage over duurzaamheid.

Pensioenfondsen weinig transparant
naam voor SEO

Aanbevelingen

De VBDO heeft een aantal aanbevelingen voor pensioenfondsen om hun beleggingsbeleid duurzaam te verbeteren.

  1. Zie verantwoord beleggen meer als non-competitief en deel onderling meer kennis.
  2. Laat verantwoord beleggen meer inhaken op maatschappelijke ontwikkelingen.
  3. Koppel beleggingsbeleid aan langetermijnvisies.
  4. Wees systematisch bij de implementatie van het duurzame beleggingsbeleid
  5. Werk meer samen, zodat de pensioenfondsen die laag scoren het snel beter kunnen doen.
  6. Maak van verantwoord beleggen een integraal onderdeel van strategie en visie waarbij doelen worden gesteld en de deelnemers goed worden geïnformeerd.

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie